Kabir (mezar)

Kirmani'ye göre rüyasında kendisi için kabir kazdığını veya kabir kazıldığını gören, oturduğu şehirde ev yaptırır. Kabri örttüğünü gören, uzun ve sağlıklı bir ömür sürer. Ölmeden kabre konulduğunu gören, zindana girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir kabre defnedildiği halde üstünün örtülmediğini gören kadın, evlenir. Erkekse, kısa bir müddet hapis yatar. Kabirler arasında dolaşan, açık kabirlere girip çıkan; bid'ate sapmış insanlarla beraber olur yahut hapse girer. Tanıdığı bir şahsın kabrini kazan; o zatın yoluna girer.

Bir adamın kabre girdiğini fakat daha sonra oradan çıkıp kendisini kovduğunu gören rüya sahibi, bir mahpus tarafından suçlanır. Bilhassa dindar bir insan, rüyasında kapalı bir kabri kazdığını ve içinden sağ bir adamın çıktığını görürse, hayırla karşılaşır, sevinir. Rüyasında sevgili Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini kazan; Sünnet-i Seniyeden unutulmuş olanları tekrar hayata geçirir ve halka faydalı olur. Fakat, O'nun şerefli bedenlerine kadar ulaşmak; iyi değildir. Efendimiz (S.A.V)in organlarından birine zarar veren; dalalete düşer. Bid'at çıkarır. Dinde bozgunculuk eder.

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında birisinin kendini kabre koyduğunu gören, onun yüzünden tehlikeye düşer. Bir kabre bırakıldığını gören, ev satın alır. Kabirde üzerine toprak örtülen, mala nail olur. Kabristanda toprak kazdığını gören, çok yaşar.Meçhul bir yerde birçok kabirler görmek; münafıklarla tabir olunur. Bilinen kabirler, Emr-i Hakk'tır. Kabrin üzerindeki yeşillik, oradaki mevtanın rahmette olduğunun habercisidir.Girdiği kabristandan ibret aldığını gören, işlerinde merhametli davranır. Aksi ise Emr-i Hak'dan gaflet etmektir.

Tanıdığı bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, o şahsın bir akrabasıyla evlenir. Zengin bir kişinin kabri üzerinde ayakta duran, mal sahibi olur. Kabristanda mezarlar arasında dolaşan iflas ederek, dilenir.Bazı tabircilere göre, üzerinde bir şey yazılı kabirde olduğunu gören, müebbed hapse mahkum olur ve orada kalır. Kabirde olmak sıkıntıyla tabir olunur.İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında kabre konulduğunu gören, meşakkate düşer, sıkıntı çeker. Kabirde bulunduğu halde, üzerinin örtülü olmadığını gören; uzun bir sefere gider.

Bu yolculuktan hayır ve menfaat bulur. Mezarı üzerinde ayakta durup, kendine bakan, günahlarından kurtulur. Kabirde olup, Münkir ve Nekir (A.S.) tarafından hesaba çekilen; bir meseleden dolayı sorguda kalır. Şayet sual meleklerine doğru cevap verirse, sorgulanacağı meseleden korkmaz. Fakat, meleklere cevap verirken hata yapması; hayra yorulmaz. Kabirden çıkarıldığını, ardından tekrar kabre konulduğunu gören; devlet idarecilerinden yardım görür. Lakin, sonra hapse girer.
Bu tabir, devlet idaresinde olanlar ve büyüklerin yakınında bulunanlar için geçerlidir. Rüya sahibi devlette değilse, önce hayırla karşılaşır. Ardından zarara uğrar. Kabristana yağmur yağması Allah'ın rahmetidir.

Kabir tabiri Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre delalet eder. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder.Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır.Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdığını görse, hile ile bir kadınla evlenir.Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören kimse «Onlardan ölen hiçbir kimseye ebedî dua etme (defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma» (Sûre-i Tevbe, ayet 84) mealindeki ayet işaretince büyük bir günah işler.

Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir, ahi-ret evidir. Eğer kazdığı o eve girerse o kimsenin ecelinin yakın olmasına delalet eder. Eğer o kabire girmezse, bu rüyanın sahibine bir zararı yoktur.Rüyada bir kabir satın alarak içine girmediğini gören kimse, bir kadına nikahla malik olur veya bir cariye satın alır.Bir kimse,"rüyada bir kabrin bir yerden diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin evlad ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına delalet eder.Tanınan kabirler, hakkın emrine; meçhul kabirler de: «Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin!» (Sûre-i Fatır, ayet 22) mealindeki ayet işaretince münafık bir kavme delalet eder.

Rüyada dam üstünde bir kabir kazdığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder.Rüyada kabirler üzerine yağmur yağması, Allah (C.C.)'ın rahmetinin tecelli ettiğine delalet eder.Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, evlenir.Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet etmesine delalet eder.Kabirler, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer, zevce ve hapishanelere delalet eder.Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya o şehirde ikamet eder.

Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur.Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye, üzüntü ve keder erişir. Veya işlerinde sıkıntıya düşer. Yahut hapsedilir.Dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikahlanır.Rüyada bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, o ölünün yol ve mesleğini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur. Eğer o ölü alimse o kimseye ilim ve hikmet erişir. Eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. Eğer kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri olduğunu görse, o kimseye erişecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna delalet eder.

ölmüş bir insanı kabirde ölü olarak bulan kimse maksad ve muradına erişemez.Rüyada Resulullahın (S.A.V.) kabr-i şeriflerini açtığını gören kimse, Resulullahın (S.A.V.) unutulmuş olan bir sünnetini ihya eder. An, cak Resulullahın (S.A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kıracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bid'at ve sapıklığa düşer.Tanımadığı ölülerin kabirlerinden sıçrayıp kalktıklarını ve evlerine doğru gittiklerini görse, mescitte bulunanların çıkmasına yahut rüya sahibinin oturduğu şehir halkından şerli kimselerin Müslüman olmasma yahut ziraatçilerin ektikleri şeyin bitmesinden ümitsiz bulundukları hububatın bitmesine delalet eder.

Rüyada bir kafirin veya bid'at ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtığını gören kimse, sapıklıların yollarında gitmeyi arzu eder. Veya hile ile haram mala karışır. Eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir İaşeye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastlasa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasına delalet eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa