Karınca

Rüyada, görülen karınca, zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karınca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir.Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya asker girer. Yatağı üzerinde karınca bulunduğunu gören kimsenin, evladı çok olur. Karıncanın evinden dışarı çıktığını gören kimsenin, aile halkı azalır. Hasta bulunan bir yerde karıncanın uçtuğunu görse, o hasta ölür. Veya orada bulunan halk yolculuk yaparak sıkıntı çekerler.Karmca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir. Çünkü, karınca, rızık olan yerde bulunur.Hasta olan kimse vücudunda karıncanın dolaştığını görse, ölür.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça karınca olduğunu görse, o yer halkının nesli çoğalır. Karıncanm bir ev veya mahalleden çıktığını görse, ora halkı ölüm veya nakil ile azalır. Çokça küçük karıncanın tabiri de böyledir. Ancak onlar zayıf insanlardır.Rüyada karmcanın kanatlandığının görülmesi, birçok askerin ölmesine delalet eder. • ' ,Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.)'in kıssasına binaen velayete delalet eder.

Bir kimse rüyada karıncayı ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayır ve bereketi çok olur. Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse, fakir olur.Bir kimsenin rüyada sevinçli olduğu halde, burun, kulak veya bunlar gibi azalarından karmcanın çıkması, o kimsenin şehid olarak öleceğine delalet eder Eğer kendisi mahzun bir halde idiyse, onun tevbe etmeden öleceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada karıncayı bir şehir veya bir mahalleden kaçtığını görmesi, hırsızların oradan bir şey çalmalarına veya orada tamirat yapmalarma delalet eder. Çünkü, karınca ile imaret bir yerde olmazlar.Bir şehirde hiçbir kimseye zarar vermeksizin karıncanın çokluğu halkın çokluğuna delalet eder.Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayi insanlardan dolayı bir günah işler.Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur.

Büyük bir karınca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine delalet eder.Bir kimse rüyada büyük bir karıncanın, yükle beraber evinden çıktığını görse, o kimsenin nezdinde muhterem tutulan oğlu veya erkek kardeşi tarafmdan onun malı çalınır.

çokluğu ile tabir olunur. Evinde çok sayıda karınca görenin, aile fertleri çoğalır. Bir yemeğin veya malın üzerine karıncaların üşüştüğünü görmek; o maddenin azalıp, pahalanacağına delalettir. Hanesinden karıncaların çıktığını görmek, aile fertlerinin ölü veya diri oradan gitmelerine delalettir.Kirmani demiştir ki; Çok karınca; mal ve ni'mettir. Rüyada karıncanın evden bir şey götürmesi; hayra yorulmaz, getirmesi ise; iyidir. Ağzından ve burnundan karınca çıkan vefat eder, bir rivayete göre bu rüya, hırsızları temsil eder. Haneye karıncaların girmesi, hırsıza işarettir.Cabir'ül Mağribi demiştir ki; Çok sayıda karınca, zayıf düşmanla yorumlanır.

Hanesinde zarar vermeyen birçok karınca görenin, evlatları ve torunları çoğalır. Evinden karıncaların çıktığını görenin, nesli azalır.İsmail'el Eş-as diyor ki: Küçük ve kırmızı karıncalar; zayıf insanlarla, iri ve siyah karıncalar; akraba ile aile fertlerini sembolize ederler. Karıncaların hanesinden uçarak çıktığını görenin, aile fertlerinden bir veya birkaçı gurbete gider.Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Çok karınca görmek; askerle tabir olunur. Karınca bulunması pek mümkün olmayan bir yerde çok sayıda karınca görmek; bölge halkı için iyi değildir. Bir rivayete göre, işgale işarettir.Cafer-i Sadık buyuruyor ki: Bu rüya şunlarla tabir edilir; ev halkı, akraba, sefer, ayrılık ve mal.

Karınca görmek bolluk ve bereket işaretidir. Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir.Rüyada görülen karınca uzun ömre yorulur. Karıncayı bir yerden uçuyor görmesi, oradaki hastanın ölmesine işarettir. Karıncayı evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir olmasına yorumlanır. Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir. Karıncayı evinden çıkarken görmesi onun ailesinin sayısının azalacağına yorulur.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa