Kars ve Kafkas Yöresi Halk Oyunları

Ana Sayfa » İçerikler » Kafkas Halk Oyunları » Kars ve Kafkas Yöresi Halk Oyunları
Bu bölümde www.karsevi.com olarak Başta Kars olmak üzere azerbaycan, gürcistan (borçalı,ahıska), güney azerbaycan yöresinde oynanan folklör kültürümüzden ve oynanan oyunlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

OYUNLARIN ÇALGILARI
Meydanlarda: Davul - Zurna, Davul - Klarnet.
Meydanlarda ve Kapalı Yerlerde: Klarnet, Akordeon, Garmon, Tar, Düdiki, Mey, Kaval, Tulum, Mekkare, Zilli veya Zilsiz Tef, koltuk davulu ( nağara ).

Abayı. Açılar. Ağamalı – Eski Azerbaycan dansı.
Hızlı ritm, erkek grup.
Ağcaferikler ( Akçaferikler ) - Bar, Kadın, Türkülü.
Ağır ayak - Erkek, Tek. Ağır bar - Bar, Erkek. Ağır karadağı – Eski Azerbaycan dansı. Yaşlılar oynar.
Ağır kayda - Ağır oyun - Kadın, Tek.
Ağır terekeme - Erkek, Kadın, Tek - Toplu.
Ahçik - Ahıska barı - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Ahıska gülü - Kadın, Tek. Ahlat barı - Bar, Erkek.
Aitagim- Azerbaycan dansı. Ak çiçek- Grup erkek oyunu.
Akışta ( Alkışta ) - Kadın, Erkek, Karma, Çift - Toplu. Alça Gülü – Eski Azerbaycan dansı. Kadınlar oynar.
Allı Gelin. Allı yeşilli kızlar - Bar, Kadın, Erkek.
Allı yeşilli mendil - Bar, Kadın, Erkek.
Alma dere - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Almalar - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Almalı dağlar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Altın Ömür Altın Yüzük - Bar, Kadın, Erkek.
Ani Papurisi – Bar. Kız erkek karışık.
Arap kızı- Kars’da oynanır.
 
Bar oyunları
Ardahan barı - Bar, Erkek, Kadın, Karma Ardahan’ın Yolları ( Dümme ) – Bar.
Arguşte. Azerbaycan’da oynanan bir oyun.
Arpaçayı - Kadın, Erkek. Arpaçayı diringisi, Erkek, Tek.
Arzuman ( Arzumani, Arzum’ni ) - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Asgerani - ( Gence regsi )- Tekli oyun.
Asma- kesme – Eski Azerbaycan dansı. Toylarda oynanır.
Asta Garabağı ( Garabağı ) – Eski Azerbaycan dansı. Yaşlılar ve kadınlar oynar.
Aşık oyunu. Aşırma – ( Tek ayak bar ). Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Avarı ( Tala )- Eski Azerbaycan dansı.
Ay beri bah ( Şeşebey )- Eski Azerbaycan dansı.
Ay Dilber. Ay gızı bir mezara doldurur- Tekli oyun.
Ay Işığı - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Aynur- Azerbaycan dansı. Kız gruplar.
Ayşat – Kadın erkek karma.
Azerbaycan Yallısı ( Baycan ) - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Azerbaycan Maralı. Bağdadur. Grup erkek oyunu.
Bahçeden gelen ne sestir - Kadın, Tek.
Bahteverdi ( Bahteveri ). Bahtiyar. Bakır. Bakili Oğlanlar. Bakü.
Balabala - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Balaceyran - Kadın, Erkek, Tek.- Balalı Tavuk - Taklitli kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Bapur - (Papori) Bar - Bar, Kadın, Erkek. Karma.
Bardız Barı - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Bar sekmesi - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Basgacı- Azerbaycan dansı. Basgali. Azerbaycan dansı. Bayram reksi.
Bebek oyunu - Taklitli, Kadın, Tek.
Bekir Bengi ( Bekir ) - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Bengi – Benövşe – Eski Azerbaycan dansı. Kadınlar ve gelinler oynar. Bayram günleri oynanır.
Benzetme - Taklitli oyun – Berde oyunu. Kars yöresinde oynanır.
Bar karakterli. Berta - (Deli horon) Berzini - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Beş açılan – Erkek grup, Kadın, Tek - Toplu. Silah mahareti anlatılır. Bıçak oyunu. Grup erkek, Lezgi ritmi ile.
Biçan - (Azerbaycan) Bir gül ektim - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Bitirme.
Bizim bağda - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Boyakçının gelini - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Brilyant – Eski Azerbaycan dansı. İki değişik oyunu var. Birini kadınlar oynar.
Bu gelen nahır mıdır - Bar, Erkek, Kadın, Karma. Bülbül - Kadın, Erkek, Karma, Tek - Toplu.
Camış girdi bağa - Erkek, Kadın, Tek.
Caniden tüfeyliden- Kars’da oynanır.
Can maral - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Cehribeyim- Eski Azerbaycan dansı.
Cengi- Eski Azerbaycan dansı.
Ceylân ( Ceylani, Ceyranı ) - Kadın, Erkek, Tek - Toplu. Azerbaycan’da oynanır.
Cıng- Cıng- Azerbaycan yallısı. Cimnaz Hanım.
Cingildeye gezer- Azerbaycan’da bayram günleri erkekler oynar.
Ciran- ciran yallısı.
Coşkun Çoruh - (Deli horon) Cütcü.
Çahargah Rengi- Kadın oyunu.
Çalpapag- Eski Azerbaycan dansı. Yaşlılar ve kadınlar oynar.
Çam dalı - Çarışka - Çapik ( Çepik ) - Bar, Erkek, Kadın, Karma. Çardak Barı.
Çatladı- Eski Azerbaycan dansı. Yaşlı erkekler oynar.
Çayların regsi. Çeçen Kızı - Kadın, Tek - Toplu.
Çeçen süvarisi ( Dörtlü çeçen ). Erkek grup, hızlı ritim.
Çember - (Bengi) Çember sıçratma ( Tik bar ).
Yallı. Karakterinde. Çeşme başı – İkili oyun.
Çıldır barı (Çıldır Yallısı) - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Çift Ayak - Tek, Erkek. Çift Basma - (Çiftayak) Çift Tamzara - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Çil horoz - Taklitli, Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Çit tuman.- Eski Azerbaycan dansı. Genç kadınlar oynar.
Çoban - Kadın, Erkek, Tek.
Çobanlar regsi- Grup erkek oyunu.
Çopçopu Yallısı. ( Dörtayağ )- Bar kadın erkek.
Dağda hayladım kurdu - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Dağda kestim değnek - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Dağıstan Lezginkası. Dağlar Güzeli. Dağlılar regsi. Daldalar. Dalilo, Daliloy - Bar, Kadın Erkek, Karma.
Darçını- Eski Azerbaycan dansı.
Dartma ,yaham cırıldı- Eski Azerbaycan dansı.
Delilo, Delüoy - (Dalilo) Della, Delloy - (Dalilo) Derilo - (Dalilo) Dasniçorç - (Ondört) Davluri. Davul ban - Erkek, Çift.
Davullar regsi. Decel Gızlar – Deli kızlar oyunu.
Deli horon - Horon, Erkek.
Deli kız - Taklitli, Çift, Karma.
Derbendi – Desmalı- ( Mendil )- Eski Azerbaycan dansı.
Destiyi aldım ana - Kadın, Tek.
Deve oyunu - Temsili, Taklitli oyun.
Dimme. Diringi ( Dırıngı, Dringi, Tırıngı ) - Kadın, Erkek, Tek.
Dilican – Deliloy barı. Dinme - Kadın, Tek - Toplu, Türkülü.
Diz kırma - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Döne Yallısı ( Ay Döne )- Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Dört ayağ yallısı. Dört çift- Kars’da oynanır.
Durna ( Durnalar ) - Tek, Kadın.
Durna barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Dur yerinde hanım süre gel - (Arpaçayı diringisi) Düğümelli.
Düz bar - Bar, Erkek, Kadın. Düz Diringi - Tek, Kadın, Erkek.
Düz Yallı - (Düz bar) Edilceben Senem- Azerbaycan’da oynanır.
Eğil dağlar - Erkek, Kadın, Karma, Tek - Toplu.
Ehraci regsi. Elmas – ( Kafkas regsi )- Grup erkek ve kız.
Enzeli ( Engeli, Enşeli ) – Toy evveli. Bir kız ve bir erkek veya tek erkek. Yaşlılar ağır, gençler hızlı.
Erdenkoy- Kars’da oynanır.
Ermeni kızı - Kadın, Tek.
Erzurum barı - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Eylence- Azerbaycan’da nevruzda oynanan bir oyun.
Ezingan deresi - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Feridi.- Azerbaycan dansı.
Firavan.- Azerbaycan dansı.
Gaçay bala ( Ceyran bala ).
Gaçke barı - (Kız barı) Karsta Oynanır.(bkz* karsevi.com)
Galadan galaya- Azerbaycan yallısı.
Galeyi Yallısı. Ganimo Yallısı Gars.
Garzanî - Bar Erkek.
Gaşenk – ( Gaşengi ). Terekeme ile bağlı oynanır ve çalınır.
Gaval regsi. Gazağı – Eski Azerbaycan dansı. Grup erkek. Tiflisi ritmi.
Gaz – Gazı Yallısı.
Gaytağı ( Oğlanlar regsi ) – Eski Azerbaycan dansı. Erkek grup. Gazelo. Bar oyunu. Gel- gel.
Gelin Atlandı- Eski Azerbaycan dansı.
Gelin oynar. Gelin getirme.-Eski Azerbaycan dansı. Halay.
Gelin havası- Eski Azerbaycan dansı.
Gelin Memmet - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Gence Regsi - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Gençlik Regsi. Gerati- Eski Azerbaycan dansı. Hızlı ritim, erkek grup.
Geylani - (Ceylan) Gılınç oynatma- Azerbaycan’da Nevruzda oynanan bir oyun.
Gıtgılıda- ( Zübeyde hala ).Eski Azerbaycan dansı. Gelin ve kaynana oynar.
Gızıl gül- Eski Azerbaycan dansı. Genç kızlar oynar.
Gızlar Bulağı.- Eski Azerbaycan dansı. Kadınlar oynar. Öndört oyununun ilk versiyonu.
Gocalı Regsi ( Nazile ). Goçeli.- Karabağ regsi. Eski Azerbaycan dansı. Grup erkek oyunu.
Gofta- Eski Azerbaycan halk dansı. Kadın oyunu.
Gopu Yallısı ( Zupa, Zopi Zopi ). Eski Azerbaycan yallısı.
Gorişhi - (Bak. Lezginka)
Gögerçin vurdum - (Bak. Canmaral)
Göle Beyi. Gölenin düzü - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Gözel regsi.
Gülabi - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Gülbahar- Kız oyunu. Azerbaycan’da oynanır.
Gülgez- Eski Azerbaycan dansı. Kadın oyunu.
Gülmeyi ( A gülüm hey )- Eski Azerbaycan dansı.
Gülşenim - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Gülüm oğlan - Bar Kadın, Erkek, Karma.
Gümrü barı ( Gümrü Yallısı, Gümürü barı) - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Özellikle eskiden karsa gelen gümrülü azeriler tarafından oynanır.
Günce regsi. Azerbaycan’da oynanır.
Güzelleme - Güzeller barı - (Bak. Nari) Hafif Bar – Kız erkek toplu.
Hahışta- Azerbaycan yallısı. Gelin ve kızlar oynar.
Hala bacı – ( Ceyranbala, Gaçay bala )- Taklitli, Kadın, Tek.
Halay- Eski Azerbaycan dansı. Gelin ve kızlar oynar. Hanak.
Hançer barı - Erkek, Çift. Hançobanı- Eski Azerbaycan dansı.
Hanım Yaylada – Kız oyunu, tekli oyun.
Han kızları - Kadın, Erkek, Karma, Tek - Toplu.
Çeşme başında mendil bırakır,alırlar. Haran. Bar oyunu.
Hars – Kız, erkek grup oyunu. Arada segah-ı zabul ve Gülbahar tek kız solo.
Hasan dağı - Kadın, Erkek, Tek.
Hay hay hanım - Kadın, Erkek, Karma, Tek - Toplu.
Hay Lalo ( Hay Lolo ) - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Hay mendil - Kadın - Tek.
Heceri regsi. Hekari yallısı ( Hekkari barı, Hakkari barı ). Bar, erkek oyunu.
Hey nari - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Heyrati- Eski Azerbaycan Yallı dansı.
Heyva gülü- Eski Azerbaycan dansı. Tek kadın.
Honguzarı. Horoz oyunu - Kadın.
Horumi- Grup erkek oyunu.
Hoşbilezik - (Bak. Altın yüzük) Bar oyunu.
Hoş gelişler- Kars’ta oynanır.
Hoynare Yallısı. İğdır barı – ( Iğdır Yallısı ). Bar, Erkek, Kadın, Karma. Altı adet oyun ve musigi bağlantısı. İki ayağ yallısı. İki Döne.
İki Arvadlı.- Eski Azerbaycan dansı.
İnce dere - Bar, Kadın, Erkek, Karma (Aynı oyun kadınlar tarafından Tek - Toplu ).
İncelik regsi- Azerbaycan’da toplu kadın.
İndim derede durdum - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
İndim dereye beklerim - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
İnnabı – Eski Azerbaycan dansı. Kadınlar oynar.
İstekan. Kafkas regsi ( Kars’ta Elmas reqsi olarak oynanır )- Kız ve erkek grup oyunu.
Kafkas Lezginkası. Kağızman barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kahramanlar Regsi- ( Yiğitler Regsi ) - Grup Erkek.
Kalalı - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kalari - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kalender - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kalkan kılıç oyunu - (Bak. Kılıç Kalkan oyunu)
Kaloş - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kamerhan. Kamerli. Karabağ - Erkek, Kadın, Tek - Toplu.
Karabat – Tekli oyun.
Karadonlu - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Karakaşlar- Karam - Erkek, Kadın, Tek - Toplu.
Karapürçek - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kars barı ( Kars Yallısı )- Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Kars gülü - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Karsın önü - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kars Zeybeği - Kadın, Erkek, Karma, Çift - Toplu Temsili.
Karşıberi - Karşılama, Erkek, Kadın, Karma, Çift - Toplu.
Kaşka- Toplu erkek oyunu. Hızlı ritim.
Kazengi – Kazayağı - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kazaki – Keççike. Keçi memesi- Eski Azerbaycan dansı.
Kemale regsi. Azerbaycan’da oynanır.
Kenan Yallısı- Kars ve havalisinde oynanır. Karışık grup.
Kendirbaz- Azerbaycan’da nevruzda oynanan bir oyun.
Kendiri- Eski Azerbaycan dansı. Hızlı ritim, erkek grup.
Kenenk - Tek, Karışık grup.
Kentvari – ( Kindavur, Kinto ). Grup erkek oyunu. Çok süratli oynanır.
Kesme - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Eski Azerbaycan dansı.
Keten koynek - Tek, Kadın. Kevengin yolu - Tek, Kadın. Kezel oy - Bar, Erkek, Kadın.
Kılıç Kalkan oyunu - Erkek, Çift - Toplu. Kırat - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kırkbayır Oyunu. ( Şamil ). Kıroğlu. Kars’da oynanır. Kıskanç – İki kız ve bir erkekle oynanır.
Kız barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kız belin ince - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kızlar regsi- Azerbaycan’da genç kızlar tarafından oynanır.
Koççari - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Koçeremi- Kars’da oynanır.
Koları – Kolhozu Regsi. Azerbaycan’da ‘ Ondört gibi’ oynanır.
Koloş. Karapapaklar oynar.
Kolsalma – ( Kolsalım ). Erkek Tekli.
Komerişki - Konduram - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Kondurayı mor boyarlar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Kos- kosa- Azerbaycan’da bayram günleri erkekler oynar.
Kotan barı Köçek - Erkek, Tek - Toplu.
Köçekler, Kadın, Tek. Kömürü- Eski Azerbaycan dansı. Hızlı ritim, erkek oyunu.
Köroğlu barı - Bar, Erkek, çift, bıçaklı oyun.
Köroğlunun gaytanması- Eski Azerbaycan halk dansı.
Köylü Kızı. Kuleheynar - Bar, Erkek, Kadın, Karma
Kuleyi gider yaban – Kundurayı mor boyarlar – Küççeri - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Küçeler. Azerbaycan’da oynanır.
Küfdibi- Azerbaycan’da oynanır.
Kürdün ağırı- Azerbaycan yallısı.
Kürt kızı, - Kadın, Tek. Geçişli Yallı. genelde karsta oynanır - karsta oynanır.
Kürtoğlu - Kadın, Erkek, Karma, Tek - Toplu. Laçın barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Lala hanım - Lale - Kadın - Tek - Toplu. Eski Azerbaycan dansı.
Laley oyunu – Leylam. Leyli hanı Yallısı.
Lezgi hengi (Lezki henki, Lezginkat) - Kadın, Erkek, Tek - Toplu. Karapapaklar oynar.
Lezginka – ( Lezginkaniye ). Erkek gruplar. Lezgi ritmi ile. Libo. Kars’da oynanır.
Lorke (Lorkey )- Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Lotu – Eşkiya dansı erkek.
Mağvalı.- Kadın oyunu.
Mahmudiye - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Maral ( Maro ) - Tek, Kadın.
Masgara- Azerbaycan’da nevruzda oynanan bir oyun.
Mehmet Bağır - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Memmet Hınzıgar - (Bak. Ağır oyun) Mendil- Kars’da oynanır.
Mercani. Yallı. Mesti Human.- Azerbaycan dansı.
Meşe dibi. Kars’da oynanır. Bar.
Mıstafa Barı - ( Mustafa Barı ). Erkek, kadın karma.
Mıstafam - Erkek, Kadın, Karma, Tek, Toplu.
Mirzai - Erkek, Kadın, Tek - Toplu.
Mina – Erkek gruplar. Hızlı ritim.
Mirvari ( Torgsin, Çarlistan )- Eski Azerbaycan dansı.
Mirzanı - (Bak. Mirzai) Mirzavi - (Bak. Mirzan) Mirzeyı - (Bak. Mirzai)- Gelin regsi, Kadın regsi. Misri- Eski Azerbaycan dansı. Marş ritminde.
Mustafa Kemal Paşa - Erkek, Kadın, Tek - Toplu. Karsta hoşgelişler ola diye oynanır.
Mücesseme- Eski Azerbaycan dansı.
Heykel dansı. Mütrübü. Nağaracılar Regsi.- Toplu davul oyunu. Nan.
Nanay – ( Halay ). Kız oyunu.
Nare -Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Nari - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Naz barı – ( Nez beri ). Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Nazeyleme - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Nazile. ( Gocalı Regsi ).
Nazili Regsi. Nazlı bar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Naz – Nazı- Eski Azerbaycan dansı. Kadın oyunu.
Nelbeki - ( Şaşalı Regsi ). Grup kız oyunu, çay tabakları Regsi.
Nergizler. Nevruzi ( Novruzi )- Oğlanlar dansı.
Odalar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Ondört nömre - Kadın, Erkek, Karma, Tek, Toplu.
Orta çala - Kadın, Erkek, Tek - Toplu. Oy- Nazan.
Ördek - Temsili, Erkek, Karma, Çift.
Pağpuru - (Bak. Papori) Papak.
Papori - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Pappuri - ( Popurri ). Paşa Göçtü. Bar oyunu.
Pehlivani- Eski Azerbaycan dansı. Penceresi Püskül püskül - Erkek, Kadın, Tek.
Pervane- Tekli oyun.
Piçik - ( Pişik – Kedi ). Taklitli tek veya karma oyun. karsta oynanır.
Poshov barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Regs. Azerbaycan dansı.
Rengi- Eski Azerbaycan dansı.
Roza – Saadet. Sağ Köroğlu - Bar, Erkek.
Sallama – Bar oyunudur, karışık.
Samah Baharı. Semeni- Eski Azerbaycan dansı.
Samuh- Eski Azerbaycan dansı. Kadın oyunu.
Sanalım – Bar oyunu. Kadın ve erkek karma.
Saray Lezginkası- Grup erkek.
Sarhoş barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Sarıbaş- Eski Azerbaycan dansı.
Sarı bülbül ( Keklik )- Kars’da oynanır.
Sarı çiçek - Kadın, Erkek, Karma, Çift.
Sarı gelin - Kadın, Tek.
Sarı gül - Sarı kız - Kadın, Tek.
Sarı mestin yırtılsın. Kars’da oynanır.
Sarı saman - Kadın, Tek.
Sarı seyran - Bar, Erkek, Kadın.
Geçişli Yallı. Seçme. Sekme - Erkek, Tek.
Sekme barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Sekme Terekeme - Kadın, Erkek, Tek - Toplu. genelde karsta oynanır.
Seksen örük - Kadın, Tek.
Semeni- Kızların oyunu. Senalar barı.
Serhoş barı - (Bak, Sarhoş barı) Sevda.
Sevinç Regsi. Azerbaycan’da oynanan çok eski bir dans. Shalaho. ( Şeleho, Gayane ).
Shamahi Baharı- Azerbaycan dansı. Shampan regsi.

Azerbaycan dansı
Sıçratmak - (Tikbar) - Bar, Erkek, Kadın, Karma, Silahor – Sim pehlivanı- Azerbaycan’da nevruzda oynanan bir oyun.
Sincami - (Sincani, Zengani) - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Siyağutu Yallısı-( Dırgoyu )- Eski Azerbaycan dansı, bar.
Sol köroğLu - Bar, Erkek. Solmazı – Erkek grup Sonalar - Bar, Kadın, Erkek. Karma.
Sorul – Bar. Kadın ve erkek karma. Suetta. Suit. Azerbaycan karışık dans.
Süleymani- Azerbaycan dansı. Süsen sünbül - Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Şadara - (Bak. Ağır, oyun) Şahseveni- Eski Azerbaycan toy dansı.
Terekeme’ye benzer. Şalaho- Erkek oyunu grup. Eski Azerbaycan dansı.
Şamil - (Bak. Şeyh Şamil). Esasını Kırkbayır oyunundan almıştır. Üzeyir Hacıbeyli düzenlemiştir.
Şanalım. Bar. Kadın erkek Karapapak oyunu.
Şarani - (Bak. Kılıç Kalkan oyunu) Şarul barı. Şaşalı regsi.
Şekeroğlan- Erkek Grup. Hızlı Yelli tipi.
Şeki ( Nuha regsi )- Eski Azerbaycan dansı.
Şemkir. Şen Raks. Şenlik Regsi. Şeranı Yallısı.
Şerbeti kaldı tasta - Ear, Kadın, Erkek, Karma.
Şeruri Yallısı. Şeşebey ( Ay beribah )- Kadın yallısı.
Şeyh şamil – Erkek Grup veya Tek .
Şimga ( Simd, Karakaş )- Kadın erkek grup. İç içe geçmeli. Ritmi değişken karakterli.
Şirvan Yallısı- Azerbaycan dansı. Şüregel Yallısı. ( Dur yerinde ). Şüşder regsi.
Tahir- Azerbaycan’da oynanır. Taırık barı. Bar, erkek kadın grup oyunu.
Tamara- Tekli kadın regsi. Eski Azerbaycan dansı.
Tamili.- Azerbaycan dansı. Tamzara- Kadın, Erkek, Karma. Tapiri - (Bak. Papori)
Tarabası- Çok eski bir Azerbaycan erkek oyunu.
Taşkıran - Tek, Kadın Tatan aşağı - Tek, Kadın.
Tek ayak - (Bak- Aşırma)
Tavuk barı – erkek grup.
Tef dansı – Tekli kız oyunu.
Tehrani. Yallı. Tek Tamzara - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Tellice. Karapapaklar oynar.
Telli oğlan- Kadın, Erkek, Tek - Toplu.
Tello Yallısı.
Temirağa - (Bak. Temurağa, Timurağa ) Temurağa - Bar, Erkek.
Tenzere- Eski Azerbaycan kadın grup oyunu. Yallı. Terekeme – Grup oyunu.
 
Eski Azerbaycan dansı
Terekeme yallısı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Ters bar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Ters Laçin barı - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Teşti - (Bak. Kedi) Tiflisi – Grup erkek oyunu. Çok hızlı ritimli.
Tik bar ( Çember sıçratma ).
Topal Eğringi - Erkek, Kadın, Tek.
Toy regsi- Eski Azerbaycan dansı.
Turaci regsi. Turacı kuşunu temsil eden kız oyunu.
Turna vurdu- Aerbaycan’da gelinler ve genç kızlar oynar.
Tütiye - Tütye - (Bak. Tütiye) Ucadağlar. Ugaday Oyunu.
Uzun dere - (Bak. İnce dere). Suyun akışını temsil eder. Eski Azerbaycan yallısı. Kadınlar oynar.
Üç balam bir goz- Eski Azerbaycan dansı.
Üç ayağ yallısı ( Laçine ) - Bar, Erkek, Kadın, Karma.
Üç Katar. Üç,dört,beş,altı nömre- Eski Azerbaycan dansları.
Ürfani Yallısı. Vağzalı ( Gelin regsi, Karabağın ağırı )- Eski Azerbaycan toy dansı.
Velaçola – Eski Azerbaycan dansı.
Ver- veri. Ya bir olar- Kars’da oynanır.
Yallı - Bar, Kadın, Erkek.
Yandırdı beni. Yanık Kerem Yar için Yaşıl yarpağ gıılgül- Azerbaycan’da genç kızlar ve gelinler oynar.
Yayla barı. Yelaşdı. Yeni Ters bar - Bar, Kadın, Erkek, Karma.
Yeri- yeri- Yaz şenliğinde oğlanlar dansı.
Yerli regs. Eski Azerbaycan dansı. Gaytağı ritmindedir.
Yıldırım barı.- Grup erkek oyunu.
Yiğitler regsi. Grup erkek oyunu.
Yoğurt koydum - Tek - Kadın. Yordu- yordu- Azerbaycan’da oynanır.
Kadın erkek grup oyunu.
Yüzbir - Bar, Kadın, Erkek, Karma. Eski Azerbaycan dansı. Kars’da değişik müzik ile. Zaferan- Azerbaycan dansı.
Zemfiri.- Azerbaycan dansı.
Zincirli Köroğlu – Zeybek – Erkek grup, tek.
Zeynebi. Azerbaycan dansı. Zoğalı- Eski Azerbaycan dansı. Genç kızlar oynar.
Zorhana- Azerbaycan’da nevruzda oynanan güreş tutma ilgili oyun.
Zübeyda- Azerbaycan dansı. Zümridi. Yallı.

Kaynak: www.karsevi.com zafer kankılıç
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa