KUŞ (kuş)

Kirmani demiştir ki: Rüyada, herhangi bir su kuşuna malik olduğunu görmek; hayır, başkanlık ve murattır. Üstüne bir kuş konduğunu görenin, arzusu yerine gelir. Kuşun üstünden uçup gittiğini görmek; bunun tersidir.İbn-i Şirin diyor ki: Büyük kuş; yüksek himmettir. Bir yerde kuşların ötüşmesi, o bölge halkı için musibettir. Kuşla konuşmak; izzet ve itibardır. Elinde bir kuşun öldüğünü gören; sıkıntıya düşer, üzülür. Kuşu arkasına yüklendiğini görmek te böyle tabir edilir. Bir kuşun başının üstüne konduğunu gören, menfaat temin eder.

İsmail El Eş-as şöyle diyor; Bir yerde muhtelif kuşlar görmek; o bölgeye yabancı askerlerin geleceğine işaret eder. Bir kuşun gözünü oyduğunu gören, bir şahıs yüzünden dinini bozar. Bazıları demişlerdir ki: Rüyada su kuşu görmek; diğer kuşlardan iyidir. Tüyü, eti ve kemiği makam ve şereftir.Ebu Said'ül Vaaz'a göre, rüyada bilinen kuşları görmek; evlatla, meçhul kuşları görmek; müjdeyle yorumlanır. Kuşların başına konduğunu gören, riyasete yani liderliğe, başkanlığa nail olur.

Rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail (A.S.)'a delalet eder. Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta ölür.Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine delalet eder. Bazan da bu kuşun, başı, sırtı, kucağında veya boynu üzerinde olduğunu görmek, rüya sahibinin yaptığı işine delalet eder.Eğer kuş beyaz ise işi de temiz ve iyi olur. Bulanık ise, işinin ka-rışıklılığına delalet eder. Ancak rüya sahibinin yanında hamile olan bir kadın varsa ve o kuş da erkek ise, kadından doğacak çocuk erkek, dişi ise, doğacak çocuk da dişidir. Eğer kuşun kanadını kırarsa, doğacak çocuğun ömrü uzun, şayet uçarsa ömrü kısa olur.

Büyük kuşlar melik, reis, tahsildar, alim, tüccar ve zengin kimselere delalet eder. Su kuşları, iki cihetten riyasete ve iki sultan tarafmdan hususi vazifelere nail olmuş şerefli insanlara delalet eder. Bazan da kara ve denizde yolculuk yapan adamlara delalet eder.Kuşların sesi, sesle ağlamaya delalet eder. Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkarlarına delalet eder. Kuş kümeleri, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nail olmaya delalet eder. Özellikle kuş kümelerini beslediğini ve kendi tasarrufu altında tuttuğunu görürse.Rüyada kuşları, başının üzerinde uçtuklarını gören kimse, reislik ve valiliğe nail olur.

Kuşları kendi yerlerinde uçtuklarını görse, o kuşlar, onun makamında dönen meleklerdir.Rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görse, o kimsenin sevineceği bir müjdenin geleceğine delalet eder.Kuş adamın kendi amelidir. Bazan da bilinmeyen kuş öğüt ve na-sihata delalet eder. Rüyada gördüğü kuş güzelse, onun ameli de güzeldir. Yahut hayırlı bir haberle ona bir kimse gelir.Rüyada kendisiyle beraber çirkin bir kuşun bulunduğunu görse, o kimsenin ameli, kötüdür. Yahut kötü bir haberle ona bir kimse gelir. Bilinmeyen kuş rızıktır. Bazı tabirciler siyah kuşlar, günaha; beyaz kuşlar, iyiliğe; alaca kuşlar ise, riya ve karışık amellere delalet eder, dediler.

Rüyada kuş görmek mutluluğun ve bereketin simgesidir. Yaralı bir kuş, dertli günlerin geleceğinin habercisidir.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa