Mancınık

Rüyada eski devirde kullanılan mancınık veya günümüzde de kullanılan havan topu ile bir islam kalesine yahut memleketine mermi attığını gören, İslama bir söz söyler, belki bu yüzden müslümanlara zararı olur. Buna mukabil, kafir beldesine bu aletlerle saldırıda bulunan; İslamın sınırlarını korur, dinde sebat eder. Mancınık veya topta bir arıza olursa, atıcı o mekandaki insanlara galip gelir. Mancınık taşı ve gülle, büyük sözle yahut padişah sözüyle tabir olunur.

Mancınık taşına veya havan güllesine hedef olmakta hayır yoktur. Bunların bir bölgeye düşerek harap etmesi, o mahal için hasarla yorumlanır. Bir mancınık yahut havan topu imal ettiğini gören, hile yapar ve ihanette bulunur. Bunları tahrip ettiğini gören, bir oyunu bozar. Mancınık için taştan yahut havan topu için demirden tane yaptığını gören, hükümdarı veya başka büyük insanı ehemmiyetli bir işe sevkeder. Bunların güllesini kıran, mühim bir zatın sözünü kırar.Bazılarına göre, mancınık ve havan topu askerin gelmesiyle yorumlanır.

Rüyada mancınık görmek, uzunca söylenen bir sözde, iftira etmeye delalet eder. Mancınık hile, mazlumlara yardım ve kafirler için de helaktir. Mancınıkla rüyada, taş atan sultan taş attığı tarafa sert bir mektup gönderir. Mancınık taşı, elçi ve sefirdir.Bir kimse rüyada sultanın bir adama taş atığını görse, o sultan o adam tarafına kuvvetli, üzüntü ve keder verici bir şeyi tebliğ için bir sefir gönderir.Rüyada mancınık ile taş atmak, kadretmek ve hile yapmaya delalet eder. Bazan bu rüya alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye ve dini kötülemeye delalet eder. Bazan da mancmık görmek, onunla taş atmak için kurulmuş bulunan yerde çıkacak fitneye delalet eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa