Merdiven

Toprak ve kerpiç bir merdivenden çıkmak; hayır selamet ve helal rızktır. Kireç yahut tuğla bir merdivenden çıktığını görenin, dini bozulur. Taş merdiven, kalp katılığıdır. Ağaç ve tahta merdiven; dinde zaaftır.Kirmani demiştir ki: Uzun bir merdivenden çıktığını gören, büyük makam sahibi olur, hayra erişir. Merdivenden indiğini gören memursa, azl edilir. Halktansa, itibarını kaybeder. Merdivenden kayıp düşmek te, böyle yorumlanır. Düşerken toparlanıp kalkmak, iyidir. Rüya sahibi eski durumuna tekrar kavuşur.Cabir'ül Mağribi'ye göre, merdivenden tekrara tekrar inip çıkan, halkın işlerini görür ve bundan fayda sağlar. Geniş ve muntazam bir merdivenden çıkmak; hayırlı büyük bir mevkie nail olmaktır.

Cafer-i Sadık şöyle diyor. Dindarlar için merdiven görmek; zaferdir. Günahkarlar için aynı rüya, iyi değildir. Merdivenden çıktığını gören; izzet (mevki ve itibar) sahibi olur, dini kuvvetlenir. Hasta bir insan merdivenin son basamağına kadar çıkarsa, vefat eder. Herhangi bir merdivenden indiğini gören; zenginse fakirleşir, karısı hastaysa vefat eder, makamını kaybeder.Bazı tabircilere göre, üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, düşmanına yenilir. Eski bir merdivenden çıkan, ticaretinden hayır görür, düşmanına galip gelir. Eski bir merdivenden kademe kademe inmek, kesata işarettir. Merdiven arayıp bulmak, arzuya kavuşmaktır.Bir merdiveni yavaş yavaş çıkan, reis yahut hatip olur.Abdulgani'ye göre merdiven, dünya ve ahirette mertebe ve ikbal ile yorumlanır.

Bazen de evin hizmetkarına işaret eder.Sağlıklı bir insanın merdivenin son basamağına kadar çıkması, dünyada mevki sahibi olmasıdır. Merdivenden ma'ruf bir yere, evine, samanlığa yahut arpa ambarına inmek; hayır ve şifadır. Merdivenden mescid, çayırlık gibi bir yere inmek; tevbeye işarettir. Ağaçtan merdiven; nifak ve riya yani bozgunculuk, ikiyüzlülük, altından merdiven; devlet ve servet, gümüş merdiven çok sayıda hizmetkarlarla yorumlanır. Sarı dökmeden merdiven; dünya malına delalettir. Toprak ve kerpiç merdiven, vali ve memur için din ve dünya kuvvetine işarettir. Tüccar için dindarlık ve ticarettir. Taş merdiven, kap katılığı ile beraber mevkie delalet eder.

Merdiven, salih (güzel, halis) amellerin de temsilcisidir. Birinci kademe namaz, ikinci oruç, üçüncü zekat, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur'an kıraatidir.Merdivenden korkunç bir yere inmek, dinde fesada delildir. Neresi olduğunu bilmediği bir yere, ya ölülerin bulunduğu bir mahale, ya çukura, ya kuyuya, ya vahşi hayvanların bulunduğu bir mekana yahutta demir atmış bir gemiye merdivenle inen, o merdivenin basamaklarını ömrüne nispet etmelidir. Çünkü indiği her basamak, kendisini ölüme yaklaştırır.Meçhul bir merdivenin en üst basamağına kadar çıkıp orada bulunan bir odaya giren, hasta ise vefat eder ve Cennet'e vasıl olur. Hasta değilse, dünyada mertebe kazanır. Bu rüyanın yorumunda rüya sahibinin hal ve şanı dikkate alınmalıdır.

Bir yolcunun merdivenden inmesi, memleketine döneceğine işaret eder. Ama aynı rüya hasta için ölüm, zengin için zarar, fakir için, müşkülat, memur için azil veya mevki kaybıdır. Bir iş için merdiven koyup ondan inmek, şerre delalet etmez. Bir merdiven bulup onunla bilinen bir mekana inen, korku ve zulümden kurtulur. Üzerinde bulunduğu ağaç merdivenin kırıldığını gören, hasmına mağlup olur.Yukarıdaki yorumlara ilaveten Cabir'ül Mağribi, birinin elinden tutup merdivenden çıkardığını görenin, bir zat vasıtasıyla hayra nail olacağını, makam kazanacağını söylüyor. Cafer-i Sadık ise uzun ve geniş bir merdivenden çıkanın ehilse, büyük bir makama geleceğini itibar kazanacağını beyan ediyor. "Rüya sahibi ehil değilse dini kuvvetlenir" diyor.

 

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa