•   DOLAR  5.3672 -  5.3887
  •   EURO  6.0713 -  6.0956
  •   STERLİN  5.3723 -  5.4230
  • :
  • :
17 Aralık 2018 Pazartesi  

MEYVE

Rüyada meyve görmek; din ve malla tabir olunur. Ayva, turunç, portakal ve muz dışındaki sarı renkli meyveler, hastalığa işarettir. Tadı güzel meyveler, helal malla yorumlanır. Ekşi yahut acı meyve; hem hastalık, hem haram mal, hem üzüntüdür.Meyvelerin tabirinde dikkate alınacak hususlardan biri de, mevsiminde olup olmadıklarıdır. Danyal (A.S.)ın görüşü de böyledir. Taze ve yaş meyve; dindarlık ve maldır. (Tadı kötü olanlar hariç)Tatlı meyveler sattığını gören, hayırsever bir insan olur, etrafındakileri sever ve büyüklere hizmet eder. Ekşi ve acı meyveler satmak; bunun zıddıdır. Yaz meyvesini kışın yediğini görmek, hastalıktır.

Rüyada meyve ağacı görmek, hayırlı bir iş yapacağını, bu sayede zenginliğinin ve saygınlığının artacağını işaret eder. Meyve yemek pek de hayırlı bir rüya olarak yorulmaz. Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek bolluğun ve bereketin işaretidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, ise bazı kararlar alırken sakin olmanız gerektiğine işaret eder. Meyve yemek, mutluluk demektir.

Rüyada meyvenin tatlısı, rızık ve menfaata ve faydalı ilme delalet eder, tabiatına uygun olan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, yine rızık ve ilimdir. Tabiatına uygun olmayan kimsenin ekşi meyveyi yemesi, haram mala ve hastalığının artmasına delalet eder.Olgunlaşmamış meyveyi yemek veya ona malik olmak, borca, yabancı erkek ve kadınlara yahut onlardan dilsiz ve sağır olanlarına delalet eder. örtülü ve kapaklı bir şey içerisinde bulunan meyve güçlükle elde edilen rızka delalet eder. Rızkın çetinliği, örtü ve kapalılığın sağlamlığı nisbetindedir.Çekirdekli meyve, kendisinde şüphe yahut kefalet bulunan veya zekatı çıkmamış az bir rızka delalet eder.

Çekirdeksiz meyve işlerin kolaylığına ve kendisine şüphe karışmamış helal rızka delalet eder.Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve çabuk hasıl olacak hayra, meyvenin mevsimsiz olması, meyvenin yetişme zamanının uzaklık ve yakınlığı nisbetinde bir müddet sonra meydana gelecek menfaate delalet eder.Mevsimsiz meyve rızıktır. Mevsimsiz meyve yediğini gören, kaçırdığı güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korktuğu bir şeyin hükmünü talep etmesine delalet eder.Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluğa, dağınık meyveler de bunun aksine delalet eder.

Tanınmayan her meyve yetiştiği memlekete veya oradaki işe delalet eder.Meyve, sahibi için, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, yahut ilme, emlake, amel-i salihaya veya aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifaya, delalet eder. Bazan meyveler, onlardan yapüan şaraba delalet eder. Yine koklanan şeyin suyuna ve ondan meydana gelen yağa delalet eder. NBir kimse ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devşirdi-ğini görse, kendisine helal olmayan bir şey yapar veya kendi üzerine lazım olmayan bir şeyi ister. Ağacm kökünden meyve devşirse, şerefli ve şanlı bir kimseye düşmanlık yapar. Ağaçlardan çeşitli meyve dev-şirdiğini gören ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim ve fıkıh tahsil eder.Meyveleri oturduğu yerde toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer. Kış gününde meyveli ağaç görse ve buna da hayret etse, mal sahibi zannettiğini ve çaresiz kalıp muhtaç olduğu bir kimseye delalet eder.

Eğer ağacm meyvesinden bir şey toplanmış ise, topladığı kadar o kimseden bir şeye nail olur. Eğer bir şey toplanmadıysa, o kimseden bir günlük rızık eline geçer.Meyveler, mal ve şereftir. Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığmı görse, bir dostuna damat olmaya veya kendisinden çok hayır ve sevinç göreceği bir ortağına delalet eder.Pağda bulunan sahipsiz yabani meyveler, ilim ve rızka ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah'tan gelecek hibe ve ihsaniara, delalet eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa