OT

İbn-i Şirin demiştir ki: Reyhanları ve diğer güzel kokulu otları toplanmış görmek; üzüntüye işarettir. Otlar az ise, gam çabuk zuhur eder. Çok ise, sıkıntı geç gelir. Sarı renkli olanlar, hastalığa, beyaz, yeşil ve mavi olanlar ise, mal, ni'met, evlat ve evliliktir. Herhangi bir dikenli ot görmek; iyi değildir. Hayvanlara dikenli ot yedirmek zarara işarettir.Halk arasında makbul sayılan bir ot cinsini biçmek hayırdır. Aksi ise şerre delalettir. Yerde ne oldukları anlaşıla-mayan otlar din ve devamlılıkla ve insanlarla yorumlanır.

Rüyada görülen ot, dince iyilik ve hayırdır.Kendi avucu içinde ot bittiğini gören kimse hanımını başkası ile görür. Avucunun dışında ot bittiğini gören kimse ölür ve kabrinde ot biter.Mescid ve ev gibi yerlerin dışmda otun bittiğini görmek, evlenmekle olan akrabalığa delalet eder.Üzerinde ot bittiğini ve bu otun da kulağını ve yüzünü örtmediğini görse, ucuzluk ve bolluğa nail olur.Otun, halkm ellerinde ve su kanallarında aktığım görmek, senenin ucuzluk ve.bolluğuna delalet eder.

Vücutta otun bitmesi zenginlik ve faydadır. Vücuda zarar verecek yerde otun bitmesi kötüdür. Ancak rüyayı gören hasta ise ölür.Ot insanın dünyada nail olduğu ve Allah'ın ona taksim ettiği hayvanların geçinecekleri rızıklardır. Zira ottan, et, süt, kaymak, yağ, yün, bal ve kü meydana gelir. Ot canlı varlıkların kendisiyle yaşadığı su gibidir.Ot topladığını yahut yediğini görse, o kimsenin durumuna bakılmalıdır: Fakir ise zengin olur, zengin ise malı artar. Dünyayı terket-miş ise yeniden dünyaya meyleder ve bununla fitneye düşer.Mubah olan ot, kötü rızık ve adi bir yaşantıdır.

Rüyada ot topladığını görmek fakirlikten kurtulup, zenginleşeceğine yorumlanır. Güzel kokulu ot görmek sıkıntılı bir olayın haberidir. Otların arasında yatmak yalnız kalınacağına ve özleme işaret eder.Ot kestiğini görmek de sıkıntılardan kurtulacağınızı işaret eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa