Rehin

Rüyada Rehin Alınmak, Rehin Almak, Rehin Bırakmak ile ilişkili rüya tabirleri aşağıdaki konularla ilişkilidir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir yerde rehin olarak görmesi, onun çok günah işlemesine ve kötü ameli sebebiyle cehennemde hapis edilmesine delalet eder.Yanına rehin olarak bir şeyin bırakıldığını gören kimse, başkasına zulmeder. Rehin bırakan kimse, bıraktığı rehini verinceye kadar o adamdan onu ister.Rehin, bir şeyin sübut ve devamından me'huzdur. Rehin, zilletlere ve rüsvaylıklara muttali olmaya, yahut kendisi ile birisinin diğer bir insanın daima esaretinde kalmayı icap ettirecek bir şeye delalet eder.

Bazan da rehin, mihnet ve muhabbetle müptela olmaya delalet eder ki, kişinin kalbi onun sevdiği ve daima kendisiyle meşgul olduğu kimsenin yanında rehin olur.Bir kimse rüyada, güzel bir şeyi kötü bir şey karşılığında rehin etse o kimse hakir bir şahsın muhabbetinde müptela olur ve bunuma o kimsenin yüce kadri mahvolur.Bazan da rehin, rehin bırakanın rehin bırakılan üzerine suizannı-na, bazan da yolculuğa delalet eder.

Bu rüya, ihtiyac ve tamahla yorumlanır. Bir kimsenin kendine rehin verdiğini görmek; rehin verenin, rüya sahibine muhtaç olacağına delalettir. Kendisinin rehin verdiğini gören, o şahsa ihtiyacını bildirmek mecburiyetinde kalır. Kendi nefsini rehin ettiğini görmek; günaha girmektir. Rehin rüyasında hayır yoktur.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa