Rüyada Boya Görmek Ne Demektir?

Rüyada görülen boya, örtüp gizlemektir. Sakalda görülen boya, riyaya ve amel ile hileye delalet eder.Boya kullanmak kendisine layık olan kimse İçin nimetler İle yardımlaşmaya düşmanı zelil ve nanır etmeye ve KorKUlan emin oımaya, kendisine layık olmayan kimse için de üzüntü, keder, şiddet, borç, dost ve ahbabı terk etmeye delalet eder.Ölünün basma kına koymasının hükmü, sakala kına koymanın hükmü gibidir.Saç ve sakalı ağarmış kimsenin kına ve boya kullanması, rütbe kuvvetinin artmasına delalet eder.

Bir kimse sakalına kına koyduğunu ve sakalının da kınayı tuttuğunu görse, o kimsenin sünneti seniyeye tabi olduğuna delalet eder.Başına kına koyduğunu ve sakalına koymadığını görse,, o kimse reisinin malım gizler.Baş ve sakalına kına koyduğunu görse, fakirliğini gizler ve halk içinde rütbe ve makam talep eder.Saçı kınayı tutarsa rütbe ve makamına döner ve orada kısa bir müddet gurur ve kanaatla büyüklük gösterir, sonra kapalı durumu meydana çıkar.

Eğer saçını, halkın kullanmadığı çamur ve kireç v.s. gibi şeylerle boyadığını görse, saçı bu boyalan tutarsa, o kimse halini mümkün olmayan şeylerle gizlemeye çalışır. Boyayı tutmazsa, onun durumu etrafa yayılır, artık gizlenmesi mümkün olmaz.Saçını kına ve kan ile boyadığını ve saçının da tuttuğunu görse, o kimsenin cahil ve gafil ve oyunla meşgul olduğuna ancak bu durumdan tövbe ederek sapıklıktan dönmesine delalet eder.

Parmaklarını kma ile boyanmış olarak gören kimse, zikir ve teşbihi çok yapar. Avucunun boyandığını görse, geçiminde bolluğa nail olur.Sağ elinin çokça boyandığını gören kimse bir adam öldürür. Ellerinin boyandığını gören kimse hayır ve serden yahut sanatından veya malından ya da kazancından elinde olan şeyi meydana çıkanr.Ellerinin kına ile nakışlandığını gören kimse zaruret veya geçim darlığından dolayı bir evden hile yapar ve düşmanları buna sevinir. Bazen de , sanatiyle şöhret bulur ve zillete düşer.

Bir kadın ellerinin nakışlı olduğunu görse, haktan bir şeyde bezeği için hile yapar. Eğer nakış altından ise o hile, edeple kazanılmış hiledir. Eğer nakış çamurdan ise Allah-u Teala'yı (C.C> teşbih etmeye delalet eder.Bir kadın elinin kına ile boyanmış olduğunu görse, kocası kendisine iyilik yapar. Elini kınaladığını, fakat kınayı tutmadığını görse, kocası ona olan sevgisini izhar etmez. Ellerine kına yaktığını ve kınaların da birbirine karıştığını gören kadına, çocuğu yüzünden bela ve musibet erişir.

Bir erkeğin, elini altımla nakışlanmış görmesi, bir hileye yönelmesine ve bu yolda malının gitmesine delalet eder. Kadın elini altunla boyanmış görse, yemesi için malını kocasına verir ve kocasından rahatlık ve kuvvet ve devlete erişir.Ayaklarını boyayıp nakışladığını gören kimse ailesi yüzünden musibete düşer.

Rüyayı gören kadınsa kocasından bir musibet ve keder erişir. Boyanmış el, uğursuzluk ve geçim sıkıntısıdır.Elini bir pislik ve İaşede boyanmış görse, o kimse bir fitnede hazır bulunur. İki elinin de boyanmış olduğunu gören kimsenin mal ve sanatından elinde bulunan şeyin helak olmaya yaklaşmış olmasına delalet eder.Elinde kına ve bir bezle de bağlı olduğunu gören kimse, düşmanlıkta kahredilir ve düşmanından aciz kalır.

Parmakların ucuna kına koymak, hurmanın veya üzümün meydana çıkmasına delalet ederKına ve boya, adet ve miktarını tecavüz etmediği takdirde zinet ve ferahlıktır.Kına ve boya, amelleri ve itaatları gizlemeye ve fakirliği halkm nazarından örtmeye delalet eder. Bazen de , boyası Müslümanların hilafına olduğu takdirde, riyaya delalet eder. Eğer boya kurursa, hali gizli ve örtülü olur. Kurumaz.sa durumu açığa çıkar.Eller ve ayakların kınası, rüya sahibinin kendisine layık olduğu şekilde ev, köle ve mallarının zinctidir. Rüyayı gören fakir ise, umulur ki abdest ve namazını terk edenlerdendir.

Kına ve boya kadınlar irin sevinç, ferahlık ve güzel elbisedir. Çünkü kma sevinçli günlerde kadınların zihnetindedir.Ellerde bulunan boya yolculuktur. Eller ve ayaklardaki boyalar, normal yerini tecavüz ederse, o kimseye malı veya arkadaşı tarafından o boyanın normal yeri aştığı miktarda şiddetli bir korku isabet eder.

Kınadan başka bir şey ile saçını boyadığını gören kimseye kötü gördüğü bir şey isabet eder, yahut mümkün olmayan şeylerle halini gizler.Bir ağrısı olan kimsenin rüyada kına ve kütümle boyaması onun sıhhatine ve yarasmın iyileşmesine delalet eder.Saçını siyah ile boyamak, kötü hale ve bozuk İşlere delalet eder. Çünkü siyah ile önce saç boyayan firavundur, denilmiştir. Bazen de , boya kişinin işini ve bilgisizliğini gizlemesine delalet eder.
Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa