Rüyada Cin Görmek Ne Demektir?

Cin görmek, dünya işi ve gururu için hilekar bir kimse ile tabir edilir. Görülen cinin hekim, ihsan sahibi, alim ve hatip olması bundan müstesnadır. Rüyada, cin olduğunu gören kimsenin hilesi çok olur. Cinin kapısının yakınında durduğunu görse, o kimse zarara uğrar yahut üzerinde yapması lazım gelen bir nezri (adağı) olduğuna veya ona isabet edecek bir darlık ve zillete delalet eder.Birisinin evine cinlerden girip bir şeyler yaptığını gören kimsenin evine düşman veya hırsızlar girerek o kimseye bir zarar getirirler.

Cine Kur'an öğrettiğini yahut cin tayfasından birisi kendisinden Kur'an dinlediğini görse, reislik ve valilik gibi makamlara nail olur. Cinle sohbet ettiğim gören kimse, yolcu ve sır sahiplerinin durumlarına muttali olan kimseye yakın olur. Cin görmek bazen kara ve denizde yolculuk yapmaya, kapıp kaçırmaya, hırsızlığa, zinaya, içki içmeye, bid'at yerlerine, kiliseye, dükkanlara, güzel sesle türkü veya şarkı söylemeye, zenginliğe ve çalgılara delalet eder. Cinleri görmek hokkabaz ve sihirbazlara delalet eder.

Cinlerin Müslüman ve kafirleri, onların emir ve yasakları ve hareketleri arası da tefrik edilir. Şöyle ki; eğer onlardan birisi iyilikle emretse, kötülükten nehyetse yahut hayır ile haber verse o cin Müslümandır. Bunların aksini yapan kafirdir. Cinlerden biriyle evlendiğini gören kimse itaatsiz ve fasık birisine müptela olur.

bazen da o kimse bir yaramaz binek satın alır. Bu rüyanın sahibi mülke ehil ve müstahak ise mülke malik, yahut defnedilmiş bir mala nail olur.Bir melik rüyada bir cini tutup onu hapsedip zincire vurduğunu görse, o melik bir beldeyi istila eder ve orada olan küffarı tutup esir ederek hapseder. Bu rüyayı salih bir kimse görse, şeytandan kendisini oruçla korur ve nefsinin şehvetlerini kırar.Cinlerin babası olan Can'ı yere yatırdığını gören kimse cinlerin ve onların delalet ettiği kimsenin şerrinden emin olur.

Kendisini cinlerin yere düşürdüğünü gören kimseye cin dokunur ve cinlerden ona bir zarar gelir. bazen da bu rüyayı gören faiz yer, cinlerin melikleri, liderlere, valilere, şeyhlere, alimlere yahut çocukların muallimlerine yahut borçludan alacaklarını isteyen kefillere delalet eder.Cinlerin meliklerinden biriyle dost olduğunu gören kimse, cinlerin delalet ettiği kimse ile tanışır. bazen da o kimse tanınmış ve kahin olur. Yahut hırsız v.s. gibilerin yaptıklarını teftiş eder. bazen da tövbe ve istiğfar ederek Hakka tabi olup hidayete erer. Yahut ilim ve Kur'an ehlinden olur. bazen da çocukların öğretmeni ve terbiyecisi olur.

Cinin yerlerde ve yollarda bulunanı yol kesiciye, hayvan tersi ve gübresi dökülen yerde bulunanları bekçiye, kuyu ve hamamda bulunanları zina eden erkek ve kadınları kandıranlara delalet eder.Cinlerin evlerde bulunanları da, şerli ve yaramaz komşulara delalet eder. bazen cini görmek, yakıcı ateşe, bazen da ateşte imal edilen cam v.s. gibi kaplara delalet eder. bazen da cinleri zikrettiğimiz yerlerde görmek, ejderha, yılan ve akrep gibi yer haşerelerine ve insanların rahatsız olacakları şeylerin çıkmasına delalet eder.

Hileci aşağılık bir kişiyi belirtir. Cin çarpması haram bir mal edilmesine ve büyülerle uğraşılmasına yorumlanır. Evde cin görmek evinize ve malınıza kötülük geleceğine işarettir. Cinden yardım istemek çeşitli maceralara atılma isteğinde olduğunuzu işaret eder.

*Ayrıca Bakınız tabirleri.php?zk=tabir_oku&r_id=1853">Rüyada Cin Çarpması Görmek

*Bknz tabirleri.php?zk=tabir_oku&r_id=1854">Rüyada Cin Suresini Görmek yada Okumak

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa