Rüyada Ekmekçi Görmek Ne Demktir?

Halka hizmet eden, imkanları geniş bir adama işarettir.Rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine delalet eder. Bazan ekmekçi, çocuğa ve sevgiye delalet eder. Ekmekçi, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir sultandır. Has ve beyaz ekmek satıcısı temiz rızık ile istifadeye halkı sevkeden kolay geçim sahibi bir kimsedir. Rüyada görülen ekmekçi, ekmekten para almışsa, bir ihtiyaç için söylenen sözdür.

Ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir. Parasını muayene etmeksizin ekmekçiden ekmek aldığını gören kimseye büyük bir mal isabet eder ve bolluk içinde olur. Ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik işleyen kudretli bir sultandır. Kendisine zarar vermeyecek şeyde ona iltica edenleri faydalı şeylere ve halkı helal olan işlere yöneltir. Ekmekçiden ekmek aldığını görse iyi geçinir ve üzüntüsüz gider.

Sultana nisbet edilen ekmekçi olursa, halkın ıstıraplı zamanında onlara faydalı olan ve ihtiyaçları anında onlarm işlerini gören kimsedir. Çünkü daima ateşle meşgul olur.Ekmekçi olmadığı halde rüyada ekmek pişirip halka dağıttığını gören kimse kumandan olur. İmamlara kılavuzluk yapar ve onları bir yere götürür. Ekmekçi, söz ve husumet sahibi şerri tahrik eden bir kimsedir. Çünkü onun sanatı ateş ile meydana gelir.
Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa