Rüyada Gebelik Görmek Ne Demektir?

Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Bir kadının kendini gebe görmesi; maldır. Aynı rüyayı erkek görürse, hüzün ve kederle yorumlanır. Bazı tabircilere göre, ister erkek, ister kadın olsun karnın büyüklüğü nispetinde mal ve ni'mete delalet eder. Henüz büluğ çağına girmemiş bir erkek çocuğun kendini gebe görmesi babası ile, böyle küçük bir kızın aynı rüyayı görmesi annesi ile tabir olunur.

Kirmani şöyle diyor: Rüyasında gebe olduğunu görenin; malı artar. Zevcesinin hamile olduğunu görenin; dünya ile alakalı bir talebi olur. Bu rüya; gerek erkek, gerek kadın için iyidir. Bir hayvanın hamile olduğunu görmek; hayır ve menfaattir.

Gebelik rüyaları kötüye yorumlanır, sıkıntı demektir. Rüyasında gebe olduğunu gören kişi büyük sıkıntıyla karşılaşır. Ve bu sıkıntı kolay kolay bitmez demektir.

Gebelik tabiri Rüyada gebe olduğunu gören kadın, kendi işlerine devam ederek bundan dolayı malının artmasına, övülmeye, izzet ve medhe nail olmaya delâlet eder. Erkeğin, kendisini gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve fazlalaşıp ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere delâlet eder. Gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa delâlet eder. Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere delâlet eder.

Erkeklerin gebeliği, âlim için ilminin fazlalığına, sanatkâr için hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder. Bazan da erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kederine ve düşmaniyle komşuluğuna delâlet eder. Bazan da gebelik, aşk ve muhabbete delâlet eder. Bazan da rüya, erkekle kadın arasını bir yerde birleştiren kimseye yahut mahallinden başka yere bir şey ekmeye yahut vücudunun bir yerinde su toplanmakla hastalığa düşmesine ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine delâlet eder.

Rüyada erkeğin gebeliği, kendisini iple helak etmesine, yahut yetişmemiş hurma yemekle mutazarrır olmasına delâlet eder. Bazan, o kimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimse defnedilir. Bazan da, mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olur. Bazan, bozuk iman ve itikadını gizler. Bekâr kızın kendisini hamile olarak görmesi, kendisi yüzünden ailesine gelecek uğursuzluk ve şiddete delâlet eder. Bazan da o kızın bulunduğu yerde hırsız ve yangın gibi meydana gelecek şerre delâlet eder. Bazan dahi o kıza cin dokunmasına veyahut kendisine münasip ve lâyık olmayan birisine nikâhlanmasına ya da kocaya varmadan bekâretinin izale edilip uzun müddet evde kalmasına delâlet eder.

Kısır kadının veya hayvanların erkeğinin gebeliği, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hariciler ve hırsızlar tarafından gelecek fitneye şerrin çok olmasına delâlet eder. Kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bağırıp çağıran bir hayvan veya Tuşencel kuşu doğurmasını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve onların doğurduğu yerde, bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına delâlet eder. Bir kimse kendi hanımının hamile olduğunu görse dünya meta-ından bir şey arzu etmesine delâlet eder.

Kendisinin hamile olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki ziyadeliğe delâlet eder. Gebelik gerek kadın gerekse erkek için her halde iyidir. Yaşlı kadının gebeliği silâh deposudur. Çünkü bazı tâbirciler, işsizliktir, bazıları da, kıtlık ve korkaklıktan sonra ucuzluk ve bolluktur demişlerdir. Dul kadın ve genç kızın kendilerini gebe görmeleri, evlenmelerine delâlet eder.
Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa