Sabah olduğunu ( Seher vakti )

Rüyada sabah olduğunu görmek, vadini yerine getirmeye delalet eder. Rüyada sabah olduğunu ve kendisinin çirkin ve yaramaz bir durumda bulunduğunu görse, o kimsenin küfrüne veya günah işlediğine delalet eder.Kefil olan bir kimse rüyada sabah olduğunu görse ve o adam da cömertse, onun yerini dolduracak bir karşılığını elde edeceğini müjdeler. Eğer cimri ise, malının zayi olacağını söyle!Ziraatçıların sabah olduğunu görmeleri, borca delalet eder. Rüyada bir şeyin kaybolduğunu ve şafak sökerken onu bulduğunu gören kimse, borçlusu aleyhine iddia ettiği şeyi birtakım kimselerin şahitliği ile isbat eder. Rüyada, sabah olduğunu gören kimse hasta ise, ölmesi veya iyileşmesi suretiyle hastalıktan kurtarır.Sabah namazım cemaatla kıldığını gören kimse yolculuğa çıkacağını bekler, veya hacca gider ya da — beklediği yolculuk, ölüm yolculuğu ise — cennete gider, hayırdan takdim edeceği ameli güzel ve kabri nurlu olur.

Rüyada, su istediğini veya yiyecek bir şey topladığım ya da arpa satın aldığını gören kimse, mübtela olduğu bir hastalıktan kurtulur.Bu rüyayı hapsedilmiş bir kimse görse, hapislikten kurtulur, denizde yolculuk etmekten menedilmiş kimse görse, bu mani ortadan kalkar. Hanımı kendisinden kaçmış kimse görse, — gündüz, karı ile kocayı ve birbirlerini seven kişileri birbirinden ayırdığından— hanımından ayrılır.Günahkar bir gafil veya nefsin isteklerine uymuş bir kafir görse, tevbe ederek gaflet ve dalmış olduğu karanlıktan uyanır, bedbaht yahut ticaret ve pazarda alış-verişi durmuş bir kimse görse, işleri canlanır ve geçimleri kuvvet bulur.

Kafir bir düşmanı olan ve onu arayan yahut zalim bir düşmanı olup kendisiyle çekişen bir kimse görse, düşmanına zafer bulur ve elde edeceği bir hakla ona galip gelir.Bu rüyayı bütün halk görecek olsa ve kendileri de muhasara veya güç bir durumda yahut zulüm, kıtlık ya da bir fitne içinde bulunsalar, bunların hepsinden kurtulurlar..

Rüyada Sabah Olduğunu Görmek Rüyada sabah görmek; vaadi yerine getirmektir. Sabahla ilgili rüyalarda kendini çirkin bir halde gören, günah ve küfür işler. Rüyasında sabah olduğunu gören, borçluysa; borcunu eda eder. Üzüntülüyse; feraha çıkar. Malı artar. Fakat, rüya sahibi kıskanç ve cimrilerden ise, malı telef olur.Kirmani demiştir ki: Sabah rüyası, çiftçiler için çok iyidir. Berekete delalet eder. Kendisine ait bir şeyi kaybettikten sonra, sabahın olmasıyla beraber onu bulduğunu gören, davasında şahitler sayesinde haklı çıkar. Rüyasında sabahla beraber ortalığın ağardığını gören, hastaysa; ya şifa bulur yahutta vefat eder.

Şayet rüya vefat habercisiyse, Allah'ın affına ve rahmetine mazhar olur. Sevabı ağır basar. Cemaatle sabah namazını kıldığını gören, ya sefere gider veya hacca niyetlenir. Bu rüya her haliyle hayırdır. Akıbeti güzel olur. Cennet-i Alaya girer.İbn-i Kesir demiştir ki: Rüyada sabah olduğunu görmek; hasta için şifa, borçlu için; eda, mahpus için; hürriyet, yolcu için; kolaylık, gurbette olan için ise, vatana selametle dönüştür.

Bu rüya ayrıca, tevbe, hidayet, islam, bol rızk ve emniyettir.Rüya sahibi, ahlaksız bir kadınla evliyse, ondan kurtulur. Düşmanı varsa, galip gelir. Devlet başkanının bu rüyayı görmesi, adaletli muamelesi ve devrinde huzur tesis etmesidir. Zulum içindeki bir insanın rüyasında sabah olduğunu görmesi; Allah'ın yardımıyla selamete çıkacağının habercisidir.İsmail El Eş-as'ın yorumu da yukarıdakiler gibidir.

Rüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa