SATRANÇ

Rüyada satranç görmek, çeşitli insanlarla muaşerete, melik için büyük bir şehire, ferahlık ve sevince erişmeğe delalet eder. Rüyada satranç, tavla, aşık ve cevizle oynamak, hileye ve münakaşaya delalet eder.Bir kimse satranç oynadığını görse, o kimsenin adi bir düşmanı olduğuna delalet eder.Oyun oynanılmayan satrancı görmek, o işlerinden çıkarılmış adamlara; oynanan satrancı görmek de, yüksek rütbeli adamlara delalet eder.

Eğer bir yerde satranç aletlerinin ileriye veya geriye sürülüp çekildiği görülse, o yerin valisi için bir harp veya düşmanlık meydana gelir.Eğer iki oyuncudan birisi diğerini yense, galip gelen zafere erişir.Eğer karşısındaki oyuncudan paytak alsa, onun bir piyadesini; eğer at alsa, bir atlısını; eğer, filini alsa yabancı kralı elde eder.Rüyada satranç oynadığını gören kimse, — kendisinin leh ve aleyhinde olacağını bilmediği halde — kavga ve münakaşa çıkarmaya çalışır. Bazı tabirciler, rüyada satranç oynadığını gören kimse, bir toplulukla mukavele yapar. Ancak o toplum ve onların yapacağı hileden kendisini korusun, dediler.

Rüyada satranç oynamak, batıl söze ve basit bir harbe delalet eder. Rüyada satranç oynadığını ve hasmını yendiğini gören kimse, bu galibiyeti uyanıkken de görür.Satranç, harbe, düşmanlığa, tazminata, sırlara muttali olmaya, bir halden diğer bir hale dönüşmeye, meslek sahibi olmaya, mizacın bozulmasına ve yolculuğa delalet eder.

Satranç; batıl şeylerin ve gururun temsilcisidir. Bir düşmanıyla satranç oynayıp, kazandığını gören; dünyada da galip gelir yahut batıl bir şeye galebe çalar. Üstünlük sağlar.İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada satranç görmek ve oynamak; iftira ve batıl sözle yorumlanır.Kirmani diyor ki: Rüyada satranç görmek; güç ve kıymetle tevil edilir. Satranç oynadığını gören, biriyle kavga eder. Bir rivayete göre, faydasız şeylerle meşgul olur.Ebu Said'ül Vaaz'a göre satranç oynamak; her iki oyuncu için şeref ve makamdır.Bir kısım tabirci bilmediği halde satranç oynamayı şunlarla tabir ediyor: Namazı unutmak, israf, nefret.

Rüyada satranç oynamak, yolculuğa çıkmaya veya yarar getirmeyen işlerle uğraşmaya işaret eder. Ayıca iş hayatında ve sağlıkta da birtakım sıkıntılar yaşanacağına yorumlanır. Eğer oyunu kaybettiğinizi gördüyseniz, birçok dertle uğraşacaksınız demektir. Oyunu kazanmak ise, sorunların üstesinden gelineceğine yorumlanır.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa