SERÇE (serçe kuşu)

 Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikaye ile insanları güldüren bir kimseye delalet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delalet eder.- Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur.Bazı tabirciler zengin, otoriter, işleri hususunda hilekar, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.Serçe kuşu güzel olan kadına da delalet eder. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya delalet eder.Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tabir edilir.
Elinde bir serçe olduğunu gören kimse, on altma nail olur.Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya malik olduğunu gören kimse, kadir ve kıymeti büyük bir kimseden yardıma nail olur. Serçe kuşu avlamanın tabiri de böyledir.

Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeyi arzu ettiği kadir ve şanlı bir kimseye zafer bulunur.Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse, kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe kuşu dişi olursa, öyle bir kadına delalet eder.Bir serçeye malik olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar araşma geçer.Bir kimse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtuğunu ve tekrar geldiğini görse, o kimsenin hasta bir çocuğu varsa, vefat eder.

Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onlan kör ettiğini gören kimse, çocuklara hile yaparak onları aldatmaya çalışır.Serçelerin yavrularına rastladığını gören kimsenin, eğer küçük bir çocuğu varsa kuyuya düşer.Rüyada serçelere malik olduğunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur.Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye delalet eder.Bazan da serçe kuşları günah ve masiyette toplanmaya, tefrika ve hezimete uğramaya delalet eder.

Rüyada serçe görmek; çok kıymetli bir şahısla yorumlanır. Serçe bulduğunu gören, böyle bir insanla arkadaşlık eder. Dişi bir serçe bulan veya alan, şerefli bir kadınla evlenir. Serçe yavrusu bulduğunu görenin, bir çocuğu olur. Elindeki serçenin uçtuğunu ve bir daha dönmediğini görenin, evladı vefat eder. Serçenin gözlerini diken, çocukları aldatır. Birçok serçeye sahip olduğunu gören, bir cemaate başkan olur. Bir serçenin boğazına girdiğini görenin, evladı yahut akrabalarından birinin oğlu kuyuya düşer. Serçe cinsinden kuşlar da aynı suretde tabir olunur.

Rüyada serçe görmek, yakında doğacak erkek çocuğuna yorumlanır. Serçe yakaladığını görmek, çok iyi bir çocuğunuz olacağına işaret eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa