ŞİMŞEK

Rüyasında şimşek çaktığını gören, şiddetli bir korkuya uğrar. Şimşek ışığından bir parçasını aldığını gören, hayır ve menfaate kavuşur. Peşpeşe şimşek çaktığını görmek; o yıl için feyiz ve bereketle yorumlanır. Bu rüyada hafif bir rüzgarın estiğini görmek; manayı daha da kuvvetlendirir.Evinde şimşek çaktığını gören, zengin olur. Karanlıkta şimşek çakması, üzüntüden kurtulmaktır.

 Rüyada yalnız şimşek görmek, sapıklıktan sonra hidayete, bazen da görmeye arız olan zaaflığa delalet eder. Eğer rüyayı gören hasta ise ölümünden korkulur.Bazen da şimşek görmek, gizli olan şeyleri keşfetmeğe ve kendisine gelecek habere, bazen da kaybolmuş bir kimsenin gelmesiyle müjdeye, yahut rızkın yenilenmesine ve mahsur olan kimselere yardım etmesine delalet eder.Bazı kere de şimşek, şiddetten kurtulup halasa, halastan da şiddete dönmeye delalet eder.Şimşek, süngü ve kılıçların sakırdayıp parlamasına da delalet eder.Ekim ayı içerisinde şimşek görmek, yalan ve uydurma haberlere ve ziraatta hasıl olacak hasılata delalet eder. Kasımda görmesi ucuzluğa, bolluğa, çok hayra, berekete işarettir.

Aralıkta görülürse tahılın noksanlığından korkulur.Ocakta bu rüyanın görülmesi ise ziraatın sonucunun iyi olmayacağına delalet eder. Şimşeğin şubat ayında görülmesi, ekseriya ziraatın bol olacağına delalet eder. Martta görülmesi de ziraat ve hububatın tamamen noksanlığına, rüyanın nisanda görülmesi hayırlı ve mes'ud edici' bir rüyadır. Buğday mahsulü tamamen bol, arpa mahsulü ise noksan olur.Rüyanın Mayıs ayında görülmesi bazı meyvelerde hastalığın zuhuruna, Haziranda ise bereketli ve faideli yağmura alamettir. Temmuzda görülen rüyada hayır ve şer yoktur. Eylül ayında ise, ucuzluk, bolluk ve hayra alamettir.

Rüyada tiksinmek de şimşek gibidir.Rüyada şimşek, sultandan korkmaya veya dayak yemeğe delalet eder. Bazen padişahtan güzel vaadlere, tebessüme, sevince, bahta ve emri altında olan kimselerden bir şeyi rica etmesine delalet eder. Çünkü onlarla beraber şimşek azab, rahmet ve bolca yağmurdur.Şimşeği sadece kendinin görüp başkalarının görmediğini, şimşeğin nurlarının kendisine vurup çarptığını yahut gözünü alıp görmesine mani olduğunu gören kimse misafir ise yağacak yağmurdan müteessir olarak kızmasına, yahut sultan tarafından kendisine bir iş veya bir buyruk çıkmasma delalet eder.Rüyayı gören ziraatçı ise ve tarlaları da susuzluktan yanıyorsa tarlasına bolca yağmur isabet eder.

Rüyayı görenin babası, efendisi yahut sultanı tarafından kahr ve gazaba uğramış ise, o kimseler rüya sahibinin yüzüne güler ve iyi karşılarlar.Gördüğü şimşekle beraber yağmur da yağıyorsa rüya sahibinde kötü ve çirkin bir hadisenin zuhuruna alamettir.Bir adam şimşekten bir şey yediğini, ya da kendisine bir şey isabet ettiğini görse, birisi onu iyilik ve yardım üzerine sever ve Allah için ona muhabbet eder.Yağmursuz görülen şimşek, kendisine yapılan vaadin yerine getirilmemesine delalet eder.Şimşek gören, sultanın korkusu ve her türlü azabı tehdit altında bulunur. Şimşeğin delalet ettiği her şey, şimşeğin çabukça vurup kaybolmasından ötürü o şeyin meydana gelmesinin çabuk olacağına işarettir.Bazı tabirciler şimşeği, uzak bir yerden elde edilecek menfaatle tabir etmişlerdir.Şimşeğin, elbisesini yaktığını gören kimsenin hanımı hasta iseölür.

Rüyada gökte şimşek ve yıldırım görmek zorluklarla mücadele edeceğinizi belirtir. Başına veya evine yıldırım düştüğünü görmek, o kimsenin başına bir çok sıkıntı geleceğine yorumlanır. Yine aynı zamanda yağmur yağıyorsa, büyük bir bolluğa yorumlanır.Rüyada şimşek çakması, çok sevineceğiniz bir haber almak demektir. Şimşek çakarken hava aydınlanıyorsa rüyayı görenin geleceği çok iyi olacak demektir.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa