•   DOLAR  5.3672 -  5.3887
  •   EURO  6.0713 -  6.0956
  •   STERLİN  5.3723 -  5.4230
  • :
  • :
17 Aralık 2018 Pazartesi  

SÜT

Danyal (A.S.) demiştir ki: Taze ve tatlı süt; mal çokluğu, din kuvvetidir. Bayat süt; bunun tersidir. Sütün taze peynir olduğunu ve yediğini gören, helal ve bol rızka kavuşur. Bir kadının, bir erkek üzerine süt dökmesi; o erkeğin hapse gireceğine işaret eder. Sağdığı bir hayvandan süt yerine kan çıktığını gören, hükumetin emirlerine muhalefet eder. Süt yerine zehir çıkarsa, rüya haram malla yorumlanır. Yerden süt çıktığını görmek; orada yaşayanların zulum göreceklerine delalettir. Kendi memesinden süt içtiğini gören, işinde hainlik yapar. Sütün su gibi akması; hayır ve ni'metin artmasıdır.Beygir sütü içmeye alışık bir insanın rüyasında bu sütü içmesi, hayra ve büyüklerle yakınlığa işarettir.

Bu sütü içme alışkanlığı olmayan birinin aynı rüyayı görmesi, iyi değildir. Katır sütü; işlerde müşkülata, güçlüğe deve sütü; büyüklerden mal kazanmaya, ceylan sütü; geniş rızka delalet eder. Keçi sütü gören, karısından mal temin eder. Kaplan sütü, düşmana karşı zaferdir. Fil sütü, haram malla tabir edilir. Manda sütü, bol rızk ve büyük servettir. Merkep sütü; hastalığın ardından şifa bulmaktır. Ayı sütü; zarar, korku ve üzüntüdür. Tavşan sütü; alçak bir kadından, küçük bir faydadır. Domuz sütü; akıl azlığı, ahmaklık, haram mal yahut üzüntüdür. Tilki sütü; hiledir. Köpek sütü; korku veya şiddetli hastalıktır. Arslan sütü; büyük bir zat sayesinde şeref ve mal elde etmek, aynı zamanda düşmanı yenip, maksada ulaşmaktır.

Çakal sütü; akrabalarla kavga ve düşmanlıktır. İnek sütü; o yılın bereketli geçeceğini haber verir. Din ve dünya hayatı için hayır ve mertebedir. Vahşi sığır sütü; hastalığın ardından çabucak şifaya kavuşmaktır. Kedi sütü; kavga, düşmanlık, zaaf ve hastalıktır. Kurt sütü; uykuda ve dünyada şiddetli korkudur yahut rüya sahibi mühim bir fırsatı elinden kaçırır. Koyun sütü; helal mal ve din kuvvetidir. Kuş sütü gören, bütün arzusuna nail olur.Ebu Said'ül Vaaz şöyle diyor: Süt sağmak; hile yapmakla yorumlanır. Hayvanın doğurmasının hemen ardından sağılan ve adına ağız denilen süt; üzüntüye, haram mala veya darlıktan sonra rızka kavuşmaya işaret eder yahut hayırsız birinden yardım talep etmektr.

El Salimi'ye göre, ekşimiş süt; haram mal, yorgunluk, meşakkat ve üzüntüyle tabir olunur. Rüyasında taze ve saf sütü bırakıp, bozulmuş sütü içen, aşağı bir hayata ve küçük bir mala razı olur. Haram yer veya bid'ate sapar. Dinin aslında olmayan şeyleri yayar. Bir arslan yavrusuna süt içiren; hükumetten hayır ve menfaat görür.Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Eti yenmeyen bir hayvanı sağmak, hayra yorulmaz.Cafer-i Sadık, insan sütünü şunlarla tabir ediyor: Helal rızk, evladın malı ve geçim sıkıntısı.Muhallebi, sütlaç, kaymak ve tavukgöğsü gibi sütle yapılan tatlıları görmek, bilhassa yemek; hayır, menfaat, helal mal, sağlık ve selamettir.

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına delalet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine delalet eder.Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talihi açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadım emzirdiğini görse, gerek emzirer ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasma delalet eder.

İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır. Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satm aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine delalet eder. Bazı tabirciler rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, sultan o kimseye sevgi besler ve sultandan ona bir hayır erişir.Rüyada dişi at sütü içtiğini gören kimse, melike rastlar. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır.Süt sağmak, hiledr. Rüyada dişi deveyi sağmak, Arap ülkesinde sadaka, zekat ve öşür gibi şeyleri tahsil etmek için bir memuriyettir.

Siyah ve siyah olmayan develerden doğmuş deveyi sağmak da, arap olmayan ülkelerde sadaka vesair şeyleri tahsil etmek, sünnet-i seniyye-ye uygun ve İslam fıtratı üzere yapılacak bir hizmettir.Eğer o deveyi sağsa ve ondan kan çıksa, o kimse vazife yaparken zulmeder. Eğer o deveyi sağsa ve ondan zehir çıksa, o kimse haram mal toplar. Eğer o deveyi tüccar olan bir kimse sağsa ve ondan süt çıksa, o tüccar helal rızık ve ticaretinde kazanç sağlar ve o devenin memelerinden akan sütün miktarınca dünya o tacire meyil ve teveccüh eder.Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fıtratmda sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine delalet eder.

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Bazı tabirciler rüyada bir dişi deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini gören kimse, salih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler. Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, köle ise azad, fakir ise zengin olur. Koyun ve keçi sütü Arap ve Arap olmayandan alınacak vergidir.Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir. Dişi arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma, sultan ve insanlara düşmanlık yapmaktır.Rüyada arslan sütü içtiğini gören kimse, zalim ve sultandan veya kendi kazancından ve elinin emeği ile mal elde eder.

Akbaba kuşunun sütü kuvvetli ve onu içen kimseye, ikram ve iyilik eden bir düşmana galip gelmektir.Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığım açığa vurmaktır.Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır. Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler. Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarını zorla ve tahakküm ederek yer.Domuz sütü içen kimsenin akıl ve zekasının bozulmasına, bir kimse rüyada domuz sütünden cüz'i miktarda içse o kimsenin eline helal mal geçer. Eğer fazla içerse, haram mal elde eder.

Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin enyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.Bazı tabirciler, vahşî hayvanların bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler. Geyiğin sütü az bir rızıktır.Bir insan rüyada sütü olmayan şeylerin sütünü bulsa, o İnsan temenni ve arzu ettiği şeylere malik olur.(Akrep ve yılan gibi) Sokucu ve ısırıcı hayvanların sütlerini içmek, rüya sahibi ile düşmanının arasının düzgün olmasına delalet eder.Yılan sütü içtiğini gören kimse, Allah'ın razı olacağı bir amel yapar. Bazı tabirciler de ferahlığa erişir ve belalardan kurtulur, dediler.

Tilki sütü sonradan iyi olacak bir hastalık ve bir kimse üzerinde olacağmdan dolayı erişeceği cüz'i bir rızıktır. Bazı tabirciler, tilki sütü hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır. Rüyada merkeb sütünü içen kimse, hayra erişir.Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır. Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sfttün mik-tannca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına delalet eder.Koyun sütü iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir. Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir.Domuz sütü, büyük bir mala erişmektir.İnsan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır. Çünkü insan sütle büyümüş ve kuvvetlenmiştir.

Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini gören kimse, yaratılış ve fıtratım kaybeder. Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ibne ve Allah'ı birlemeye delalet eder.Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka, hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya delalet eder.Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delalet eder. Bunların yoğurdu, üzüntüdür.Rüyada vahşî hayvanın ve kuş sütünün özellikle tavşan sütünün bulunması, az bir mala delalet eder.At sütü tasadır. Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir.İnsan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.Tanınmayan vahşî hayvanın sütü, hasta için izzet ve sevinçlik, hapisten çıkmak veya kendisine kızılmış bir maldır.

Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir. Olgun bir kadın içinse umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa