TIRNAK

Rüyada tırnak görmek, düşmana zafer bulmaya delalet eder. Bazen de tırnağın uzunluğu sünnetçi vesair gibi tırnağa ihtiyacı olan kimse için rızkın bol olmasına delalet eder. Tırnağa ihtiyacı olan kimsenin tırnağını kesilmiş görmesi, yukardaki tabirin aksinedir.Bazen de tırnak uzunluğu, sünnet-i seniyyeyi terketmeye delalet eder. Çünkü tırnağı kesmeyip uzatmak sünnete muhaliftir.Tırnak kişinin kuvvet ve kudretidir. Bu sebepten bir kimse tırnağının kırılacak kadar uzadığını görse, kuvvet ve malının artması, düşmanına karşı kullanacağı silahı ve kendisini ondan koruyacak aleti olur.

Rüyada tırnağının olmadığını gören kimsenin, kuvveti gider. Tırnağını normal bir şekilde kestiğini gören kimse, peygamberin sünnetine uyar. Silah kullanan kimse için tırnak uzunluğu silah ve kuvvetlerinin fazla olmasma işarettir.Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.Rüyada, tırnağının düşmanınkinden daha uzun olduğunu gören kimse, düşmanına zafer bulur ve hasmına galip gelir.Tırnaklarının düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve maksadını icra etmekten aciz kalır.Rüyada tırnak kesmek, sünnet-i seniyyeye uymaktır, veya borç para vermek suretiyle malının kendisinden çıkmasıdır.

Tırnağı boyalı ve kmalı ise, borç verdiği şey altındır.Tırnakların beyazlığı, hafıza ve anlayışa delalet eder.Tırnakların normal olarak görülmesi, din ve dünyaca iyiliktir.Rüyada tırnaklarıyla uğraşmak, dünya malını toplarken hile yapmasına delalet eder.Tırnakların uzunluğu ile beraber güzelliği, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlamaya yahut düşmanın şerrinden kendisini korumak için düşmana mal hazırlamaya delalet eder.

Kırılmasından korkulacak derecede tırnakların uzaması, o kimsenin eliyle .bir durumu bozmak için başka birisinin, o kimseyi o işe memur tayin etmesine delalet eder.Rüyada tırnaklarını kestiğini gören kimse, sadaka-ı fitresini verir. Tırnaklarının eksik veya derisinden çıkarılmış yahut kırılmış olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve dünyaca kudret ve kuvvetinin zayıflamasına delalet eder.Rüyada tırnağının yırtıcı kuş tırnağı gibi olduğunu gören kimse harpte ise, düşmanına galip gelir.Tırnaklarıyla uğraştığını gören kimse, dünya işlerinde hile yapar ve dünyayı kendi tarafına çeker.Rüyada tırnağının yok olduğunu görse, iflas eder. Kuvvet ve kudreti azalır.

Rüyada tırnak görmek; insanın zineti, kahramanlığı, kuvveti, zenginliği ve fakirliği ile tabir olunur. Rüya bunlara göre yorumlanır.Kirmani demiştir ki: Tırnağında bir noksan, kırılma ve kopma gören, malını ve kuvvetini kaybeder. Tırnakları temiz ve birbirine eşit görmek; din ve dünyada selamettir. Tırnakların çok uzun olması, üzüntü ve korkuya işaret eder. Tırnakların bir hayvan tırnağına benzemesi, zafer habercisidir.Ebu Said'ül Vaaz yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Tırnaklarının olmadığını gören, iflas eder. Tırnakları çok uzayan, dinden uzaklaşır. Kudreti şiddetli olur yahut üzülür.İbn-i Kesir'e göre tırnakların kırılması, ölüme işarettir. Tırnaklarını sarı yeşil ve kırmızı renkte gören vefat eder.

Tırnaklarını her zamanki alışkanlığı ile kesen, sıkıntıdan kurtulur. Tırnaklarını adetinden daha derin kesen, zaafa düşer. Gücünden kaybeder. Tırnak ayrıca, kuvvet, akıllı evlat, menfaat, cesaret ve hizmetkara delalettir.Abdulgani'en Nablusi şöyle diyor: Tırnak görmek; düşmanı yenmeye işaret eder. Bir rivayete göre uzun tırnak, rafiziliğe yani ehl-i sünnetten ayrılmaya delalettir. Çok uzun tırnak; kudret ve zafere işarettir. Tırnaklarını kestiğini gören, sünnete tabi olur. Tırnağını düşmanınkinden uzun gören, onu mağlup eder. Tırnağının düştüğünü gören, her bakımdan güçsüz kalır.

Tırnak kesmek; sünnete uymak yahut ödünç vermek suretiyle malı kaybetmektir. Tırnaklarını bembeyaz gören, muhafaza olur. Tırnak ile düşmanlık ettiğini gören, dünya malı için, hile yapar. Uzun tırnaklarını bıçak ile düzelten, zekat ve fitresini verir.Cafer-i Sadık bu rüyayı, zafer, zinet, kıymet ve mal ile tabir ediyor. Tırnağa bir şey batması, hayır değildir. Dişleriyle tırnaklarını koparan veya tırnaklarıyla dişlerini kaşıyan, günah işler.

Bazı tabircilere göre vücudun çirkin bir yerinde tırnak hasıl olması, iyi değildir.Abdulgani uzun tırnağı, rızk genişliğ ile tevil ediyor. Dindarlar için uzun tırnak, din ve kuvvetin artmasıdır.Kırılmasından korkulacak derecede uzun tırnağa sahip olan, işlerini kendi eliyle bozar. Savaşta bulunan bir insan tırnaklarının kuş tırnağı gibi olduğunu görürse, düşmanını yener. Tırnaklarını boyalı gören altın, boyasız gören gümüşten ödünç verir. Çok uzun tırnak edepsizlik ve ayıp ile de yorumlanır.

Rüyada tırnak kesmek kötü bir olaya işarettir. Güzel tırnaklar başarı kazanacağınız işlere gireceğinizi bildirir. Bakımsız tırnaklar, dert ve hastalığa yorumlanır.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa