TUZ

Hz Cafer-i Sadık(a.s)'ın rüyaya verdiği manalar şöyle: Para, haya, hayırlı iş, bol mal, ve sadık hademe. Siyah ve kirli tuz ise, sahte para, kötü söz, üzüntü ve hareketsizlik ile yorumlanır.

Rüyada görülen tuz, zahmet çekilmeden ele geçirilen maldır. Rüyada iki düşman arasında görülen tuz, onların birbirleriyle barışmalarına delalet eder.Bir kimse rüyada bir yerde halkm huzurunun bozulduğunu görse, orada Taun hasta'ığının çıkacağına veya zulüm ve kıtlık olacağma delalet eder.Tuz, meşguliyet ve hastalıktır. Beyaz tuz, dünyaca takvahk, hayır ve nimettir.Rüyada ekmek ile tuz yediğini gören kimse, dünyalıktan az bir şeyte kanaat eder.Tuzluk, güzel cariyeye delalet eder.Rüyada tuz bulduğunu gören kimse, sıkıntı ve hastalığa düşer. Tuz, sünnet-i seniyyeyi, Kur'an-ı Kerim'i, cümle kuruluşlarını ve İsla-mı bilmek, zevce, mal çocuk ve helal rızık gibi her şeyin iyiliği kendisine mütevakkıf olan şeylere delalet eder.

Korku halinde bulunan bir kimse, rüyada tuz görse, emniyete kavuşur veya anlaşır. Çünkü Arapçada tuz manasına olan «Müh» in aksi, yumuşaklık anlamına gelen «Hilm» dir.Yanımda bulunan birisi: «İlm-i Tevhid»e dair eser okurken «Gramer» okumaya başladı, sonra rüyada ateş üzerine süt koyup üzerine tuz döktüğünü görüp tabirini bana sorduğunda: «Süt «İlm-i Tevhid» dir. Halbuki sert onun üzerine tuz döktün o tuz ise Gramerdir. Nitekim: «Konuşmada grameri, yemekteki tuz gibi yaptınız» denmiştir» dedim.Tuzlu şeyler ilaç olarak kullanılan köklerden şifalı ilaçlara delalet eder.Bazen de tuzlu şeyler ülfete, muhabbete, mekruh olan şeyler üzerinde toplanmaya, şüpheli şeyleri yemeye, tuzlu balık etrafa yayılan habere, tuzlu zeytin ahdi bozmaya delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Tuz satın aldığını yahut kendisini verildiğini gören, para alır. Hastaysa, şifa bulur.Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Tuz yemek; ni'mettir. Birine tuz veren, ona mal verir.

Rüyada tuz gören kişi yaşamında bazı değişiklikler yapmak istiyor; ancak çevresindekiler buna izin vermiyor demektir. Rüyada tuz görmek etrafınızda iki yüzlü insanların olduğunu da bildirir.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa