YAHUDİ

Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun: «İnsanların iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetlisi, andolsun ki, Yahudilerle Allah'a eş koşanları bulacaksın.» (Sure-i Maide, ayet 82) mealindeki ayet işaretince, bir düşmandır.Rüyada bir Yahudi ile muamele veya sohbet ettiğini gören kimse, hakkı inkar eden ve hakkı yerine getirmekte lafla vakit geçiren bir kimseyi görür.Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hiyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane ederek vakit geçirmeksizin ödemeyen bir kimsedir.Yahudi müneccim ve hilekar bir adamdır. Yahudi kadın bol bol vaad olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine delalet eder.

Hz Cafer-i Sadık(a.s)'a göre rüya şunların temsilcisidir: Müşkül, zor bir işin meydana çıkması, cevapta kolaylık, sünnet ve şeriatte kuvvet.

Bazı tabirciler, rüyada Yahudi gören kimse, amcasına varis olur, dediler. ,Rüyada kendisine Yahudi diye çağrıldığını ve kendisi ise bunu çirkin gördüğünü ve üzerinde de beyaz elbiseler bulunduğunu görse, üzüntü ve kederden kurtulur, Allah (C.C.)'ın rahmetine nail olur.Rüyada görülen yaşlı Yahudi, kişinin helak olmasını arzu eden bir düşmandır. Bazı tabirciler, Yahudi'yi görmek, hidayete ve halkı irşad etmeye delalet eder, dediler.Rüyada görülen Yahudi, dost suretinde görünen düşmandır. Bazen de Yahudi görmek, kasap tayfasından zahmet ve meşakkat görmeye delalet eder.

Bir kimse rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görse ve kendisinin de bir davası var ise, o kimsenin üzerinde olan hakin inkar etmesine delalet eder.Bazı tabirciler bu rüya, Yahudi ile muamele yapmaya delalet eder, dediler.Eğer rüyada Yahudi'yi gören kimse, faklh ve alim ise, o kimsenin şahitliği inkar etmesine delalet eder. Çünkü Yahudiler hakkı bildikleri halde inkar ettiler.Eğer rüyada Yahudi gören kimse borçlu ise, o kimsenin üzerinde olan bir hakkı inkar etmesine ve hak sahibine zulüm ve kadr etmesine de delalet eder.

Rüyasında Yahudi olduğunu gören, bid'ate sapar, onları sever, itikadlarını benimser ve tasdik eder.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında Yahudi olduğunu gören, farzları terk eder. Bundan dolayı dünyada ceza görür. Sırtında beyaz elbiseler olduğu halde kendisine "ey Yahudi" diye hitap edildiğini bunun için üzüldüğünü gören, sıkıntıda olup feraha çıkmayı bekler. Yahudileri gören, Allah-ü Teala Hazretlerinin rahmetine nail olur. Bir Yahudi topluluğu gören, tevbe eder. Bir veya birkaç Yahudi görmek; hidayet bulmaya işarettir. Yahudi mezhebine girdiğini görene, halasından yahut amcasından miras gelir.

Rüyada Yahudi ile konuşurken görmesi, o kimsenin dini görevlerini yerine getirmediğine, dinden çıkacağına yorumlanır.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa