Zünnar

Rüyasında beline zünnar bağlayan, dindarlardan ise, itikadı daha çok artar veya ömrünün yarısı geçmiştir. Elinde zünnar görenin, dini zayıftır. Günahkar biri rüyasında beline zünnar bağladığını görürse, bid'ate yönelir. Dinde bozgunculuk çıkarır.ZÜNNAR: Hıristiyan rahiplerinin veya putperestlerin bellerine bağladıkları örme kaba ve sert kuşak.

Rüyada görülen zünnar, çocuğa delalet eder. Bundan dolayı zünnarının- kırıldığını gören kimsenin çocuğu vefat eder.Zünnar, ibadete ve onu giyen kimse için ibadet ve taata delalet eder.Müslüman için zünnar, şöhrete, hayreden kimse için ihtiyatlı olmaya, işini kuvvetli tutmaya, dindar kimse için galibiyet ve yardıma delalet eder.Bazan zünnar, zina ve ateşe, Bazen de ömrün normal olmasına delalet eder.Hayır ve serden zünnarda meydana gelen şey tabirde zünnarın delalet ettiği şeye nispet olunur.Zünnar, eğer yeni elbise üzerinde ise, çocuğa, eğer elbisenin altında ise, din ve dünyanın bozukluğuna delalet eder.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa