ZURNA

Rüyada bu çalgı aletlerini görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye delalet eder. Bazan ferahlık ve sevince delalet eder.Rüyada kendi yanında zurna, düdük ve kaval bulunduğunu gören kimse, Kurra ise, Ebu Musa hakkında varid olan «Muhakkak sana Davud (peygamber) 'in nağmelerinden bir nağme (bir seda ahengi) verilmiştir.» hadis-i şerifince o kimse Kur'an okumada mahir olur.Zurna, ney ve kaval gibi şeyler, ölü üzerine ağlayan bir kadına delalet eder.

Rüyada melikin, kendisine adı geçen çalgı aletlerinden birini verdiğini gören kimse, ferah ve sevince erişir.Rüyada bunları çaldığını ve parmaklarını onun delikleri üzerine koyduğunu gören kimse, Kur'an'ı ve onun manasını öğrenmeye ve Kur'anı güzel okumaya çalışır.Rüyada elinde altından bir zurna, ney ve kaval gibi çalgı aletleri bulunduğunu ve onları çaldığını gören kimse alim ise, ilminin intişar edeceğine delalet eder.Rüyada bu aletlerin birini çalmak hasta için, ölümüne; koğucu için, onun koğuculuğuna ve çocuk isteyen kimse için de, onun çocuğa nail olmasına delalet eder.

Zurna görmek; davul gibi tabir olunur. Bir rivayete göre zurna görmek ve çalındığını işitmek, iyi bir söz duymaya delalet eder.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Rüyada hastanın bulunduğu bir yerde zurna çalındığını görmek; ölü için ağlamaya işaret eder. Bir padişahın yahut yardımcılarının kendisine zurna verdiğini gören, feraha çıkar. Ehilse, vali olur. Zurna çaldığını, parmaklarını onun deliklerine koyduğunu gören, Kur'an-ı Kerim'i ustalıkla okur ve mana-sını öğrenir. Bir hastanın zurna çalması, ecelinin yaklaştığının habercisidir.

Uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızla tekrar bir araya geleceksiniz demektir.

Etiketler »
2006-2016 © Kars Haberleri
Haber İhbarı için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
7/24 İrtibat Telefonumuz : 0505 448 76 00 Alexa